KrF vil styrke familiene

Ida Lindtveit Røse
Foto: Astrid Waller

Ida Lindtveit Røse, 1.kandidat Akershus KrF:
Mange vil bruke politikk til å styre familienes valg. KrF vil gå motsatt vei: Politikken skal styrke familiene, ikke styre dem. Vi vil støtte familiene – og gi mer tid til hverandre. Barn er ulike. Familier er ulike. Derfor må familiene få valgfrihet og fleksibilitet slik at de kan organisere hverdagen slik det passer best for hver enkelt. En god barndom varer livet ut. Familien er menneskers første og viktigste fellesskap. Der legges grunnlaget for å utvikle seg og mestre livet. Derfor er familiene så viktige for KrF.

KrF vil
• Gi familier mer valgfrihet og mer tid sammen
• Fjerne den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen
• Si nei til kutt i kontantstøtten
• Innføre en samlet makspris på 7000 for foreldrebetaling i barnehage og SFO
• At alle ettåringer skal få rett til barnehageplass uavhengig av når på året barnet er født
• Sikre kvinner en bedre barselomsorg og oppfølging etter fødsel