KrF vil sikre norskopplæring på nett

– Det er viktig at norske barn som oppholder seg i utlandet får tilbud om norskundervisning på nett, sier Anders Tyvand, utdanningspolitisk talsmann i KrF.

Bilde av Anders Tyvand

Regjeringen har i sitt forslag i statsbudsjett lagt opp til å kutte støtten til to skoler som tilbyr nettbasert undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE. Dermed risikerer 1.600 norske elever som oppholder seg utenlands å miste et verdifullt tilbud fra Globalskolen og Norskskolen.

– Vi vet at dette tilbudet fungerer godt, og at det betyr mye for familier som oppholder seg utenlands. Selv om de kanskje har et godt skoletilbud der de bor, så er gode norskkunnskaper og kunnskap om det norske samfunnet viktig. Det vil ha stor betydning når barna en gang skal flytte tilbake til hjemlandet og fortsette skolegangen her, sier Tyvand.

Såkalt kompletterende undervisning er ikke lovfestet, men Tyvand er kritisk til at regjeringen velger å kutte tilskuddet uten noen form for utredning.

– Regjeringens forslag har vakt sterke reaksjoner blant norske familier som oppholder seg utenlands, og det har jeg stor forståelse for. Det er mange grunner til at nordmenn bor utenlands i perioder, og jeg mener det er viktig å gi disse familiene et godt skoletilbud, sier han.