KrF vil innføre Fritidskortet i Moss

Alle barn bør ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Derfor vil KrF innføre kommunalt Fritidskort i Moss.

Fritidskortet innebærer at alle barn mellom 8-15 år skal få 2000 kr i året som de kan bruke til å betale kontingent på den fritidsaktiviteten de selv ønsker. Betalingen skjer enkelt gjennom en egen nettløsning.

Erfaringene fra andre kommuner viser at Fritidskortet virker inkluderende og bidrar til at flere barn får oppleve vennskap, glede og mestring i det fellesskapet som faste, organiserte fritidsaktiviteter gir. Det er viktig! Samtidig bidrar Fritidskortet til et løft for de frivillige organisasjonene som får mer kontingent i kassa.

Etter to år med pandemi og nedstengninger, blir mange barn og unge nok en gang satt på sidelinjen fordi økte levekostnader gjør at foreldrene sliter med å betale. Fritidskortet gjør at foreldre slipper å velge mellom mat, strøm og fritidsaktiviteter. Pengene går direkte til barnet, uten byråkrati. 

KrF mener at Fritidskortet vil være et viktig supplement til Skattekammeret hvor barna kan låne gratis sportsutstyr og til Opplevelseskortet som gir gratis inngang på kino og kulturopplevelser til familier som mottar sosialhjelp. Slik sikrer vi at alle barn og unge – uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon – skal ha lik mulighet til å delta.