KrF vil ikke privatisere norsk vannkraft

-For KrF har det alltid vært et ledende prinsipp at vannet tilhører fellesskapet og at verdiene i våre naturressurser skal tilfalle fellesskapet. Vi har aldri åpnet for privatisering av norsk vannkraft og kommer heller ikke til å gjøre det, understreker KrFs Line Henriette Hjemdal og sier DN gir et feil inntrykk når de skriver at KrF har snudd og vil delprivatisere Statkraft.

Line Henriette Hjemdal
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

Statkraft har betydelig vannkraftproduksjon i Norge, og er uten sammenligning den største kraftprodusenten i Norge. Slik skal det også være i fremtiden. Statkraft har også engasjert seg i virksomheter over store deler av verden med varierende grad av resultat.Gasskraft i Tyskland, vindkraft i Sverige og vannkraft i Tyrkia er områder der selskapet har måttet gjøre betydelige nedskrivinger de siste årene som følge av betydelige fall i kraftprisene. –

Må vurdere Statkrafts internasjonale engasjement
Jeg mener vi bør kunne vurdere hvordan Statkrafts internasjonale engasjement skal organiseres, og om det kan være hensiktsmessig å invitere andre investorer inn på eiersiden i denne delen av Statkrafts virksomhet. Dette skjer delvis allerede ved at andre eiere inviteres inn i prosjekter, jfr. f.eks. Fosen der utenlandske eiere har 40 prosents eierandel, uttaler Hjemdal.

Statkraft er også uten sammenligning den største kraftprodusenten i Norge. I tillegg til den direkte eide kraftproduksjonsvirksomheten i Norge har Statkraft eierskap til fjernvarme, samt eierskap i tre store regionale energiselskap (Agder Energi med 45,5 %, BKK med 49,9 % og Skagerak Energi med 66,6 %).

-Det er noe annet enn delprivatisering
– Det faktum at Statkraft har en så dominerende posisjon i Norge, uten en stor og tydelig nummer to-aktør, er ikke bare heldig. En vurdering av organisering av Statkraft kan derfor være et tema det kan være aktuelt for KrF å se nærmere på for å finne gode løsninger for både selskapet og folket. Dette er noe annet enn delprivatisering, forsikrer Hjemdal