KrF vil ikke gå baklengs inn i fremtiden

Ida Lindtveit Røse

– I flere år har vi jobbet sammen for å utvikle tjenestene, styrke kompetansemiljøene og på en rekke områder er Viken i front og et fylke andre ser til. Å bruke nye år tid og ressurser på å splitte opp Viken vil flytte fokus fra de områdene som bør ha oppmerksomheten fremover, sier Ida Lindtveit Røse, gruppeleder for KrF. 

– En oppløsning vil koste opp mot 500 millioner kroner. Uavhengig av om det er staten eller fylkeskommunen selv som skal dekke disse kostnadene, er dette penger som kunne vært brukt på andre formål. Som for eksempel flere lærere, utdanne flere sykepleiere, bedre kollektivtilbud. Det er ufattelig at fylkesrådet mener en oppløsning er riktig og fornuftig pengebruk, sier Lindtveit Røse.

– Jeg er ikke overrasket over at fylkesrådet følger sin egen plattform og anbefaler en oppløsning, men jeg mener det er lite ansvarlig og fremtidsrettet, sier Lindtveit Røse.  

– Vi må bruke de mulighetene Viken gir, blant annet ved å sikre sømløs ruteplanlegging og billettsystem på tvers av tidligere fylkesgrenser. Oppløsning kommer til å skape usikkerhet for ansatte, splitte opp nyetablerte fagmiljøer. Belastningen kommer til å være høy, på ansatte som allerede har jobbet mye for en sammenslåing de siste årene, sier Lindtveit Røse.

– Nå overtar fylkestinget saken, og jeg mener det er så mange negative konsekvenser. Alt tyder på at tjenestetilbudet i de tre fylkene ikke blir bedre, tvert imot dårligere av en oppløsning. Det hviler et stort ansvar på de andre partiene når denne saken skal behandles i fylkestinget i februar. Jeg håper de tar det faktagrunnlaget vi nå har fått på alvor, og tenker på innbyggernes beste, avslutter Lindtveit Røse. 

For ytterligere kommentarer:

Ida Lindtveit Røse, gruppeleder Viken KrF

90728023