KrF vil ha nasjonal dugnad for syriske flyktninger

På Europas terskel ser vi den verste flyktningsituasjonen siden andre verdenskrig. Ekstreme situasjoner krever ekstraordinær innsats og nå må Norge også bidra sterkere!

Dagrun Eriksen på landsmøtet 2015

Etter fire år med krig i Syria har det tidligere mellominntektslandet i Midtøsten utviklet seg til å bli et av de verste katastrofeområdene i verden. 220 000 mennesker anslås drept. Om lag 4 millioner mennesker har flyktet fra landet. Inne i Syria er nærmere 8 millioner mennesker internt fordrevne. 16 av det som i 2011 var Syrias 23 millioner innbyggere har nå behov for nødhjelp. Det er få eller ingen tegn til forbedringer for situasjonen i tiden som kommer.

I Norge har de åtte store hjelpeorganisasjonene Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Redd Barna, Flyktninghjelpen, NOAS, Amnesty og CARE gått sammen med forslag om en nasjonal dugnad for å øke Norges bidrag til de syriske flyktningene. Sammenlignet med land som Jordan, Libanon og Tyrkia er Norges bidrag til å avhjelpe situasjonen lite. Det samlede norske bidraget tilsvarer prisen av et gjennomsnittlig veikryss på E-18, eller en fjerdedel av kostnaden for Hardangerbrua.

Menneskeverdet er sentralt i vår politikk, og KrF mener det er et grunnleggende prinsipp at Norge skal stille opp for mennesker på flukt. I den ekstraordinære situasjonen som nå utspiller seg i Syria er det behov for ekstraordinære tiltak. Norge har tidligere satt i verk dugnader for mennesker på flukt. Dette ble gjort både i 1992 da 13 000 bosniere fikk midlertidig beskyttelse på kollektivt grunnlag, og i 1999 da 8000 Kosovo-flyktninger fikk kollektivt midlertid opphold.

KrF støtter en nasjonal dugnad som innebærer at

  • norske politikere, forvaltning, kommuner, frivillige organisasjoner og ildsjeler går sammen om en nasjonal dugnad for syriske flyktninger.
  • den humanitære støtten til nærområdene minst tredobles – fra 512 millioner i 2014.
  • Norge i løpet av de neste to årene til sammen tar imot 10 000 kvoteflyktninger eller personer med midlertidig kollektiv beskyttelse.
  • FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) må stå for uttak av de som Norge skal ta imot.
  • myndighetene øker bruken av humanitærklausulen, som betyr at man ikke returnerer syriske asylsøkere etter Dublin-konvensjonen.

 

 

Vedtatt av KrFs landsmøte den 8. mai 2015