KrF vil ha livsmestring på timeplanen

– Mange barn og unge sliter med å mestre sin egen hverdag. En av tre jenter er misfornøyd med livet sitt, og mange føler at de ikke strekker til. Derfor ønsker KrF et undervisningsopplegg i skolen som skal gjøre ungdom bedre rustet til å takle hverdagen, sier Anders Tyvand, skolepolitisk talsmann i KrF.

Bilde av Anders Tyvand

Barn og unge må forholde seg til ulike former for press, krav og forventninger i hverdagen. For mange blir det umulig å leve opp til forventningene.

– Mange opplever nok at de må lykkes både faglig, sosialt, sportslig, kroppslig og økonomisk for å leve opp til samfunnets forventninger. De må forholde seg til noen idealer som både er usunne og urealistiske, og mange får en opplevelse av at det livet de lever ikke er godt nok, sier Tyvand.

KrF fremmet i dag forslag i Stortinget om at undervisningsopplegget «Livsmestring i skolen» skal innføres på skolens ungdomstrinn.

Trekke inn ekspertise

KrF seg ikke for seg at livsmestring blir et eget fag, men at «Livsmestring i skolen» etableres som et undervisningsopplegg etter modell av «Den kulturelle skolesekken».

– I Den kulturelle skolesekken trekker man profesjonelle kulturaktører inn i skolen for å gi elevene kulturelle opplevelser og kulturell kompetanse. På samme måte ser vi for oss at vi kan trekke inn fagpersoner fra andre områder, som kan gi ungdom undervisning om temaer som er relevant for dem i hverdagen. Det kan være alt fra helsesøstre og psykologer som kan snakke om kroppspress, selvbilde, rus og mellommenneskelige relasjoner, til forbrukerøkonomer som kan gi undervisning om privatøkonomi og hvordan man bør forholde seg til kjøpepress. Vi ser at stadig flere unge tar opp dyre forbrukslån, og ender opp med betalingsanmerkninger og en gjeldsbelastning som det er vanskelig å håndtere, sier Tyvand.

Selv om flere av temaene berøres i skolens læreplaner i dag, mener Tyvand det vil ha stor verdi å ha et opplegg som er løsrevet fra de ordinære skolefagene.

– Da kan elevene senke skuldrene litt, og få undervisning og samtale om viktige temaer uten å forholde seg til prestasjonsjaget. Kompetanse til å mestre eget liv og egen hverdag er ikke nødvendigvis egnet for vurdering og karakterer, sier Tyvand.

Her kan du lese hele representantforslaget