KrF vil ha fortgang i barnehageplass til alle

– Alle barn over ett år må få samme rett til barnehageplass, uavhengig av når på året de er født. Vi er glad budsjettforliket nå følges opp og datogrensen flyttes med to måneder. Det er et skritt på veien, men vi er ikke mål før køene er borte, sier Geir J. Bekkevold, familiepolitisk talsmann i KrF, som i dag stilte spørsmål til statsråden om vi kommer i mål denne stortingsperioden.

Bilde av Geir Jørgen Bekkevold

I budsjettforliket fikk KrF gjennomslag for at datogrensen for rett til barnehageplass flyttes to måneder til 1. november. Nå følges forliket opp.

– Forlenget datogrense betyr mye for mange familier. KrF vil at enda flere barn skal få plass i barnehagen når de trenger det, uansett når på året de er født. Dette innebærer at kommunene må bygge ut større kapasitet. Det krever både bevilgninger og lovendringer fra Stortingets side, sier Geir Jørgen Bekkevold.

KrF har i dag stilt spørsmål til statsråd Torbjørn Røe Isaksen i den muntlige spørretimen på Stortinget, om han kan forsikre oss om at vi kommer i mål denne stortingsperioden med å legge til rette for at alle barn som ønsker barnehageplass skal få det, når de trenger det.

– Vi er ikke i mål før køene er borte, også for ettåringene. Først da har familiene reell valgfrihet. Derfor purrer vi nå på regjeringen og spør om vi kommer i mål med barnehageplass til alle som ønsker det innen 2017, avslutter KrFs familiepolitiske talsmann.