KrF vil ha flere helsesykepleiere og styrke frivilligheten!

Ida Lindtveit Røse

Covid-19 har vært krevende for Vikensamfunnet. Mange har opplevd krevende tider med strenge smitteverntiltak og mindre sosial kontakt. En rekke av Vikens tjenestetilbud har også vært og er påvirket av pandemien. KrF har levert et alternativt budsjett som gir trygghet i familienes hverdag, en skole der alle elevene blir sett, og levende lokalsamfunn i hele Viken, sier gruppeleder Ida Lindtveit Røse.

2020 har vært et spesielt år for unge på grunn av Covid19. Det har vært en lang periode med hjemmeundervisning, stengte organiserte og uorganiserte fritidstilbud, og mindre sosial omgang med venner. Mye tyder nå på at også 2021 vil bære preg av smitteverntiltak som vil påvirke ungdom. Flere melder i denne sammenheng om økt ensomhet. KrF mener derfor det er viktig å styrke skolehelsetjenesten, og sikre at elevene uavhengig av smittesituasjon har helsesykepleiere og skolepsykologer tilgjengelig, forteller Britt Gulbrandsen som sitter i utdanningskomiteen.

KrF vil også gjeninnføre støtten til Kirkens SOS sin alarmtelefon. Den bemannes av frivillige medarbeidere som er på vakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året. 10-12 % av telefonsamtalene omhandler selvmord, og over 45 % av samtalene på chat og melding.

Kirkens SOS sin alarmtelefon er utrolig viktig. Det er mange som forteller historiene sine for aller første gang, og som er tydelige på at de aldri ville ha turt å kontakte noen på noen annen måte enn via en chat. Dette er et tilbud som er avhengig av støtte fra fylkeskommunen, og vi mener at støtten til dette tiltaket må gjeninnføres, sier Lindtveit Røse.

Viken fylke består av mange ulike lokalsamfunn, med ulike styrker og utfordringer. KrF mener det er avgjørende å styrke lokalsamfunnenes egenart, og legge til rette for tygge lokalsamfunn for alle innbyggere uavhengig av hvor i fylket man bor.

Vi tror de beste lokalsamfunnene er der det legges til rette for stor grad av involvering fra innbyggerne gjennom frivillighet, ulike fellesskap og kulturliv. Levende lokalsamfunn styrker den demokratiske deltakelsen, folkehelsen og opplevelsen av å bli sett og ha betydning. Frivilligheten er en av de viktigste aktørene for å skape levende og gode lokalsamfunn, og KrF vil derfor styrke frivilligheten, sier Lindtveit Røse

Å få flere elever til å gjennomføre videregående og få studiekompetanse eller fagbrev er et av fylkets absolutt viktigste oppgaver.

Alle elever som begynner på videregående skole skal kunne gjennomføre. Noen trenger mer tid, hjelp og støtte enn andre. Det er vårt ansvar som skoleeier å sikre at elevene får den hjelpen de trenger. Høsten 2020 ble fagfornyelsen implementert i skolen, men undervisningsmateriellet er fortsatt ikke oppdatert, dette har KrF lagt inn penger til i vårt budsjett, avslutter Britt Gulbrandsen.

Se pressehefte her:

For ytterligere opplysninger ta kontakt med Ida Lindtveit Røse, Gruppeleder, Tlf. 90728023

Oppsummert KrFs viktigste forslag:

Verbalforslag:

 1. Fylkesrådet bes legge frem en sak der det vurderes om tannhelsekontoret i Aremark bør gjenåpnes.
 2. Fylkesrådet bes opprette arenaer for dialog mellom mindre bedrifter, skoler og andre aktører for å motivere til å øke antallet lærlingeplasser.
 3. Fylkesrådet bes igangsette en bredbåndsatsning for å sikre god tilgang til internett i hele fylket
 4. Fylkesrådet bes legge frem en helhetlig kulturplan for Viken fylkeskommune
 5. Fylkesrådet bes legge frem en sak om skolebusstilbudet der elevene bruker lengst tid til og fra skolen, og hvordan skolebusstilbudet er tilpasset skoledagenes start- og sluttidspunkt.
 6. Fylkesrådet bes legge frem en sak om kongsbergmodellen, flytte opplæringen ut i opplæringsbedrift, og vurdere om dette tiltaket kan gjennomføres flere steder
 7. Fylkesrådet bes starte arbeidet med å melde Viken fylkeskommune ut av NDLA-samarbeidet
 8. Fylkesrådet bes legge frem et naturbudsjett
 9. Fylkesrådet bes legge frem en sak med effektiviseringspotensialet i ulike deler av Viken fylkeskommune etter sammenslåingen av de tre tidligere fylkene

Budsjettforslag:

 1. Fylkestinget bevilger 200 000 til Kirkens SOS for å opprettholde alarmtelefonen
 2. Fylkestinget bevilger 3 mill. kroner til en søknadsbasert ordning for frivillige organisasjoner som ønsker å utvikle lokalsamfunn og små tettsteder.
 3. Fylkestinget bevilger 14 mill. kroner til å styrke skolehelsetjenesten med helsesykepleiere og skolepsykologer på de videregående skolene.
 4. Fylkestinget bevilger 3 mill. kroner til støtte til friskoler i Viken for å sikre et godt tilbud til alle elever
 5. Fylkestinget bevilger 1,5 mill. kroner til flere lærlingplasser
 6. Fylkestinget bevilger 31,6 mill. kroner til å oppdatere læringsmateriell i forbindelse med fagfornyelsen
 7. Fylkestinget bevilger 2 mill. kroner til styrking av TT-ordningen
 8. Fylkestinget bevilger 10 mill. kroner til omlegging fossilfrie maskiner og kjøretøy og ladeinfrastruktur
 9. Fylkestinget bevilger 4 mill. kroner til klima og miljøtiltak i kommunene