KrF vil ha en rask løsning på Kanalbrua

Bilde av Britt Egeland Gulbrandsen på Kanalbrua i Moss

Det slo ned som en bombe da fylkeskommunen vinteren 2022 informerte om at de skulle stenge to av feltene over Kanalbrua for trafikk. Strupingen av brua har ført til en krevende hverdag for mange familier på Jeløya. Det er vanskelig å ikke vite om du rekker å hente i barnehagen eller rekker hjem til middag, fordi trafikken er så uforutsigbar. De lange køene forplanter også gjennom sentrum, og gir vanskelige driftsvilkår for forretninger og bedrifter i hele områder. KrF mener denne situasjonen må tas på alvor. Vi vil derfor ta til orde for både en fortgang i arbeidet med å få på plass en ny bru, og gjenåpning av fire felt frem til byggearbeidet starter.

Gjenåpne fire felt

Begrunnelsen for å stenge to felt, var at brukonstruksjonen ikke ville tåle tungtrafikk i to parallelle kjørefelt samtidig. I tillegg var det behov for å begrense tungtrafikken til de midterste kjørefeltene. Derimot var det ingenting i rapporten som antydet at tilstanden til brukonstruksjonen krevde begrensinger i personbiltrafikken. KrF har derfor fra dag én etterspurt å gjenåpne fire felt over Kanalbrua, og heller kun ha restriksjoner for tungtrafikken. Dette spørsmålet har KrF reist i flere politiske møter med fylkeskommunen om saken. Høsten 2022 gikk Moss KrF ut sammen med samtlige partier i kommunen og krevde at fylkeskommunen gjenåpnet fire felt, med restriksjoner for tungtrafikken. KrF vil arbeide videre for å få til en løsning på dette i nye Østfold.

Fortgang i arbeidet

På tross av at fylkeskommunen fikk rapporten om tilstanden på brua høsten 2021, er det ikke planen at kommunestyret i Moss skal få reguleringsplanen til politisk behandling fra fylkeskommunen før høsten 2024. Det er alt for lang tid og vitner om at Olav Skinnes som er fylkesråd for samferdsel, ikke har gitt politiske føringer om at kanalbruprosjektet skal prioriteres. KrF vil arbeide for at den politiske ledelsen i nye Østfold så raskt som mulig etter konstituering gir tydelige føringer på at dette prosjektet skal prioriteres, slik at planen kan komme til politisk behandling i løpet av våren.

Ett prosjekt om gangen

Viken, med Senterpartiets Olav Skinnes i spissen, har bestemt at prosjektet skal omfatte en opprusting av Helgerødgata helt opp til Gimlkrysset, i tillegg til ny Kanalbro. KrF er redd for at dette fordyrer og forsinker bygging av ny bro. Vi mener derfor at ny Kanalbro må bygges først, deretter kan man vurdere om det er behov for opprusting av Helgerødgata for å bedre fremkommeligheten ytterligere.

I utgangspunktet mener vi at de beste tiltakene for å bedre trafikkflyten på Jeløy er å flytte ferjetrafikken bort fra Jeløytrafikken samt å gjenåpne av fire felt over Kanalen.

Nei til bompenger

Det å erstatte en ødelagt bru på fylkesveien, er en del av fylkeskommunens ordinære vedlikeholdsansvar som veieier. Det er ikke Jeløybeboernes ansvar at det ikke har blitt lagt planer for å erstatte brua på tross av at fylkeskommunen visste at bruas levetid gikk mot slutten. Det er derfor ingen grunn til at dette skal finansieres av lokalbefolkningen med bompenger. KrF vil arbeide for at prosjektet finansieres over fylkets investeringsbudsjett på ordinært vis.

Behov for nye partier i ledelsen

KrF opplever at Arbeiderpartiet og Senterpartiet som har styrt samferdselspolitikken i Viken har vist lite vilje eller evne til å løse situasjonen på Kanalbrua. Vi mener derfor det er behov for andre partier i ledelsen i nye Østfold, for å få løst situasjonen på Kanalbrua raskest mulig. Her vil KrF være en samarbeidspartner for Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i arbeidet med å få på plass en best mulig løsning på kort og lang sikt