KrF vil ha avlasting på reseptKrF mener det er på tide at pårørende til eldre blir sett og fulgt opp! Det å være der for de nærmeste er viktig, men for mange blir det utmattende. KrF vil hjelpe de pårørende og lanserer nå avlastning på resept.

Når en ektefelle rammes av eksempelvis demens, er det mange som påtar seg et stort ansvar for omsorgsoppgavene som følger. Som nærstående til noen som blir syk, blir man ofte både pårørende og omsorgsperson, noe som kan være en belastning i lengden. I disse situasjonene trenger også de pårørende avlastning fra tid til annen, noe KrF nå har programfestet.  

– Jeg er veldig glad for at KrF nå ønsker å sikre avlastning for dem som påtar seg omsorgsoppgaver for sine nærmeste. Som samfunn må vi ivareta den store private innsatsen, forteller nestleder Olaug Bollestad.

Ønsket om å kunne hjelpe en syk ektefelle så lenge vedkommende fortsatt kan bo hjemme, er for mange pårørende svært viktig. For en lettere dement mann med en frisk kone kan det utgjøre en stor forskjell å fortsatt kunne bo hjemme og få hjelp av et menneske man har kjent lenge.

– For den demenssyke kan det være forskjellen på en god og en dårlig dag om han får egget til frokosten kokt akkurat så lenge som bare kona vet. Kanskje er det bare kona som vet hva som er favorittkoppen. Som vet hvor mye kaffe hun skal helle i den for at han ikke skal søle fordi han skjerver sånn på hendene. Eller som vet akkurat når hun skal sette på den riktige jazz-kanalen på radioen slik at han får med seg favorittsendingen hver dag, forteller Bollestad, som selv er utdannet sykepleier.

At ektefeller bistår i slike omsorgsoppgaver, kan noen potensielt gi dem noen ekstra år sammen i hjemmet før den ene må flytte på sykehjem. Mange ønsker å bidra på denne måten nettopp for å kunne ha den hjelpetrengende boende hjemme lengst mulig. Både helsevesenet og samfunnet er avhengige av denne store private innsatsen.

– Men vi må passe på så ikke den som gir hjelp også selv blir syk som følge av omsorgsbelastningen, sier Bollestad.

Mange kommuner er flinke til å gi avlastning, men det finnes også de som ikke helt får det til. Etter hvert som pårørende også blir eldre, eller den som trenger hjelp blir sykere, så blir behovet for avlastning enda sterkere.

For kommunene kan det være vanskelig å tilrettelegge for behandling og omsorg på det detaljnivået som de nærmeste pårørende kjenner til. Det kan være de små tingene som utgjør forskjellen i omsorg for mange, og her spiller de pårørende en avgjørende rolle. Det kan også være vanskelig for kommunen å gi avlastning akkurat når behovet for avlastning er som størst.

KrF har nå programfestet å gi pårørende avlastning akkurat når de trenger det. Partiet vil gi fastlegene samme rett til å pålegge avlasting, betalt av det offentlige, som de har når de sykmelder en yrkesaktiv. Slik kan behovet til den pårørende vurderes ut ifra den enkeltes helse, hjemmesituasjon og situasjonen som helhet. For kommunen, som må gi avlastningen, skal det følge med penger fra staten og folketrygden.

– Også i dag har fastlegen en rolle med å vurdere hvor mye avlastning en pårørende har. Men kommunen er ikke nødt til å følge dette. Det må de med vårt forslag, på samme måte som en arbeidsgiver ikke kan protestere dersom arbeidstakeren blir sykemeldt, sier Bollestad.

– Vi mener dette forslaget vil gjøre det enklere for pårørende å ta på seg, og stå i, omsorgsarbeid hjemme. Vi tror særlig at dette er viktig for den store gruppen eldre der den ene i et parforhold trenger hjelp. Det vil trolig øke livskvaliteten hos både den som får og gir hjelp. Vi mener også at dette vil være en ordning som fellesskapet vil tjene på, avslutter hun.