KrF vil gi barnetrygden et kraftig løft

KrF vil styrke barnetrygden fra i underkant av 12.000 kroner årlig per barn, til nærmere 20.000 kroner årlig per barn. – Vi vet at et slikt løft er det mest effektive tiltaket for å bekjempe barnefattigdom, og det vil også bidra til å gi barnefamilier økt valgfrihet og økonomisk trygghet, sa KrFs partiledelse på en pressekonferanse torsdag.

Illustrasjonsfoto med en jente som plukker blomster
Illustrasjonsfoto

Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad presenterer i dag hvordan KrF vil styrke barnetrygden.

– Barnetrygden har ikke blitt økt siden 1996. Dette har gjort at barnetrygden, en av de mest sentrale barnepolitiske stønadsordningene, reelt sett har blitt kraftig svekket i betydning for familienes økonomi, forklarer partileder Knut Arild Hareide.

– I samme tidsrom har barnefattigdommen økt vesentlig. Mens det på 1990-tallet var rundt 4 % av barna som vokste opp i familier med vedvarende lavinntekt, er det i dag hele 10 %, sier Kjell Ingolf Ropstad, KrFs finanspolitiske talsperson.

– Dette løftet av barnetrygden gi en betydelig styrking for barnefamilier med lav eller vanlig inntekt. Ifølge en SSB-beregning, vil vi med å øke barnetrygden om lag så mye, kunne løfte 18 000 barn ut av barnefattigdom.

KrF satser på familiene

KrF mener den viktigste investeringen vi som samfunn kan gjøre, er å investere i familier og en trygg barndom. En god barndom varer hele livet.

– I tillegg ser vi at fruktbarhetstallene har falt kraftig fra 1,98 barn pr kvinne i 2009 til 1,62 i 2018, som er den laveste fruktbarheten noen gang er målt i Norge. Forskning fra Norge og Norden viser at det er en sammenheng mellom familiepolitikken samlet sett og fødselstallene, sier Olaug Bollestad.

– Vi foreslår å finansiere dette løftet for barnefamiliene gjennom å øke trinnskattens trinn 2-4. På den måten vil barnefamilier med lave og middels inntekter få en betydelig inntektsøkning etter skatt, sier Ropstad.

Helt konkret vil en lavinntektsfamilie med to barn, som til sammen tjener 480 000 kroner i året, sitte igjen med 16 000 kroner ekstra i året med KrFs forslag. En mellominntektsfamilie med to barn, som tjener 940 000 kroner i året, får økt inntekten etter skatt med over 13 000 kroner i året. En høyinntektsfamilie med to barn som tjener 2 mill. kroner i året får redusert inntekten etter skatt med om lag 2700 kroner. Men har en slik familie 3 barn, får de økt inntekten etter skatt med 5300 kroner.

Her finner du temaflak med flere detaljer og utregninger til nedlasting (pdf 191 kB)

Her kan du se presentasjonen fra pressekonferansen til nedlasting (pdf 114 kB)