KrF vil fortsette å stille opp for landbruket

Harry Valderhaug

KrF i regjering jobber hardt for et velfungerende og forutsigbart importvern for landbruksprodukter.

Dette er en forutsetning for å kunne opprettholde et landbruk over hele landet og øke matproduksjonen. Norsk matproduksjon er helt avhengig av beskyttelse mot billig import av jordbruksvarer fra utlandet.

Den nye frihandelsavtalen med Storbritannia er viktig for næringsliv og arbeidsplasser i begge landene. Storbritannia er Norges nest viktigste handelspartner, og hvert år selger vi varer og tjenester for nesten 175 milliarder til britene.

Britene har ønsket å vise sin egen befolkning at de kunne få en bedre avtale utenfor EU. Britene hadde store krav og utøvde et intenst press for å få innrømmelser på landbruksfeltet. For KrF har det vært fullstendig uaktuelt å gi kvoter og tollreduksjoner på store mengder landbruksvarer som ville erstattet norsk produksjon. De kvotene som ble gitt er i all hovedsak der Norge allerede i dag har et importbehov.

KrF har forhandlingene med både Storbritannia og med fire av verdens største storfekjøtteksportører i Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay) stått opp for et velfungerende importvern og distriktslandbruket i landet vårt.

Resultatet: Ikke en eneste ny importkvote, verken på storfekjøtt, sau/lam, eller ost. KrF i regjering viser at vi klarte å både etablere viktige handelsforbindelser med andre land, og samtidig stå opp for norsk jordbruk og norsk matproduksjon.

Det er nok noen som ser seg tjent med et KrF under sperregrensa, men alle som er glad i norsk landbruk bør ikke være blant dem. De som ønsker et parti som er på landbrukets side og samtidig et sterkt verdiparti som løfter kristne verdier og valgfrihet for familiene, de bør stemme på KrF i år.

Harry Valderhaug
1. kandidat for Møre og Romsdal KrF