KrF-topp roser «Tabu-pris»-vinner Ingebjørg (22) for innsats mot selvmord

Ingebjørg Blindheim har mistet nærmere 20 bekjente i selvmord. – Jeg skal gjøre alt i min makt for å forebygge selvmord, skriver hun.

Geir Jørgen Bekkevold og prisvinnerne

I regi av Rådet for psykisk helse deles Tabuprisen årlig ut «til personer, organisasjoner eller virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse», som det heter i statuttene. 

26. august var leder av Helsekomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold, med på utdelingen av Tabuprisen som i år gikk til 22 år gamle Ingebjørg Blindheim.

I 2017 startet hun Snapchat- og Instagram-kontoene «Psykt Ærlig», hvor unge mennesker med selvmordstanker kunne ta kontakt for å ha noen å snakke med. På Psykt Ærligs egne hjemmesider skriver hun om bakgrunnen for engasjementet sitt.

– Vinteren 2016/2017 opplevde jeg at en av mine venner la ut på instagram at vedkommende skulle ta sitt eget liv. Veldig mange prøvde skaffe hjelp, men til tross for det, overlevde ikke personen. Det gjorde heller ikke nærmere 20 andre unge mennesker jeg hadde kjent, som også hadde tatt sitt eget liv, skriver hun.  

Svært mange tok kontakt med Blindheim, og hun har blitt kalt «livvakten» på sosiale medier fordi hun trolig har avverget flere selvmord blant unge. I 2019 var hun med i programmet «Innafor – selvmord på Instagram» på NRK og slo alarm om lukkede miljøer på sosiale medier hvor ungdommer diskuterer selvskading og selvmord og deler bilder av selvskading. 

– Noe som har vært så sårt trengt i samfunnet er en plattform der mennesker kontrollert kan dele sin historie og erfaring på en måte som ikke skader andre eller bidrar til vedlikehold av sykdom. Jeg savnet konstruktiv åpenhet som bidro til å spre håp, erfaring, kunnskap og å bryte tabuer. I tillegg lovet jeg meg selv at jeg skulle gjøre alt i min makt for å forebygge selvmord, skriver hun på psyktaerlig.no. 

Fikk tabuprisen

Forrige uke deltok stortingsrepresentant og leder for helsekomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold, på utdelingen av Tabuprisen til Ingebjørg Blindheim.  

– Ingebjørg Blindheim har vist mot. Hun trykket på alarmknappen og viste oss en side ved sosiale medier mange av oss ikke visste om – lukkede nettverk der unge slet med selvmordstanker, selvskading og ensomhet unten å få den hjelpen de trenger. Hun er virkelig en verdig vinner av prisen, sier Bekkevold.  

Siden 2017 har Psykt Ærlig vokst til flere ulike kontoer på sosiale medier hvor unge kan ta kontakt, og foreningen vokser. Den er en brukererfart rådgivningstjeneste og organisasjon, der hovedmålet er å dele håp og erfaringer om hvordan man kan få hjelp med psykiske og fysiske lidelser. 

– Som leder av helsekomiteen på Stortinget er jeg spesielt opptatt av unge og psykisk helse. KrF mener det er svært viktig at vi tar menneskers psykiske helse like alvorlig som vi tar den fysiske helsen, derfor er initiativ som dette svært viktig, sier Bekkevold. 

Han forteller at psykisk helse er et viktig satsningsområde for KrF. KrF mener blant annet at ventetiden for behandling for psykiske lidelser er fortsatt for lang og at det trengs mer kapasitet i det psykiske helsevernet. I 2017 fikk KrF med seg et enstemmig storting på en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, og denne ble videreført i Granavolden-plattformen.             

I Granavolden-plattformen er det nedfelt at psykisk helse er en av regjeringens viktigste satsingsområder. I plattformen heter det videre at Regjeringen vil gi et særlig løft for barn og unges psykiske helse gjennom en egen opptrappingsplan. 

– En god psykisk helse er viktig for å ha god livskvalitet, og for å mestre hverdag, skole og jobb, sier Geir Jørgen Bekkevold. 

Blant tiltakene er at Regjeringen vil forsterke innsatsen mot unødig medikamentbruk blant barn og unge som søker psykisk helsehjelp, legge til rette for tilbud om aktivitet og arbeid, for eksempel Fontenehus og prioritere tidlig innsats og forebyggende tiltak.