KrF styrker familien i årets budsjett!

Etter budsjettforhandlingene kan KrF juble for et knallgodt familiebudsjett. – Vi har fått mange tydelige og viktige gjennomslag som vil motvirke at økonomi skal være en hindring for å danne og drifte en familie, sier familiepolitisk talsperson i KrF, Jorunn Lossius.

Jorunn Gleditsch Lossius representant
Familiepolitisk talsperson Jorunn Lossius

Dette budsjettet gir familier et tydelig løft, og sørger for større valgfrihet til den enkelte familie. Barn som har hatt en god barndom har verktøyene de trenger for å mestre voksenlivet. Derfor må en ansvarlig familiepolitikk legge grunnlaget for trygg oppvekst, bedre livskvalitet og dermed økt deltakelse og inkludering i samfunnslivet. I dette budsjettet øker vi barnetrygden for tredje gang, nesten tredobler engangsstønaden og beholder selvsagt kontantstøtten. I tillegg styrker vi rettsikkerheten for alle utsatte barn i Norge.

For å styrke småbarnsforeldrenes økonomi, skal vi øke barnetrygden med 3 600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år. Dette utgjør 300 kroner i måneden og økningen skal gjelde fra 1. september 2021. Dette innebærer at barnetrygden de siste to årene har økt med 7 200 kroner i året for denne aldersgruppen. Dette er en historisk satsing og en treffsikker måte å nå de familiene som har minst,

sier Lossius.

Et annet viktig tiltak for å hjelpe familier som sliter økonomisk er engangsstønaden som vi øker fra 84 720 kroner til 90 300 kroner fra 1. januar 2021.

– Det er en støtte til de familiene som ikke får foreldrepenger. Fra 2013 har KrF sørget for å nesten tredoble denne støtten slik at de som ønsker det skal ha muligheten til å få barn når det passer best i livene deres, og ikke være begrenset til når det passer best økonomisk, forklarer Lossius. 

Gratis fritidsaktivitet for barn

KrF ønsker at alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. For familier med lave inntekter er det vanskelig å betale for dette når regningen kommer. Derfor har KrF innført fritidskortet som skal brukes til å dekke deltakeravgifter til fritidsaktiviteter.

– Vår ambisjon er at alle barn i Norge skal få muligheten til å benytte seg av dette kortet som foreløpig bare er tilgengelig i enkelte deler av landet. Vi bruker derfor 120 mill. kroner til å videreføre og utvide prøveprosjektet med fritidskort for alle barn fra 6 til fylte 18 år, sier Lossius. 

Utsatte barn og barnevern

Ikke alle barn vokser opp i en trygg familie. For enkelte er det direkte farlig å være hjemme. Koronasituasjonen med nedstengning av samfunnet har ført til at enkelte barn har vært hjemme alene og redde over alt for lang tid.

– Der et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Regjeringen ønsker å forebygge vold og overgrep mot barn og øker derfor midlene til dette med 87,3 mill. kroner i 2021. Den samlede satsingen til opptrappingsplanen blir om lag 1,1 mrd. kroner i 2021.

For de barna som ikke kan bo hjemme med familien sin av ulike årsaker, er det viktig med et godt barnevern.

– I det siste har barnevernet fått kritikk for mangelfull kartlegging av barnets psykiske helse når det avgjøres om barnet skal til fosterhjem eller ulike institusjonsalternativer. Vi må bli godt kjent med barnet for å vite hva som er det beste omsorgsalternativet. Regjeringen foreslår derfor 30 millioner kroner til bedre helsehjelp til barn i barnevernet, sier Lossius. – I tillegg øker vi øke rettsikkerheten for alle utsatte barn i Norge, legger hun til.

Årets budsjett skal bidra til at økonomi ikke skal sette en stopper for å drifte en familie. 

– Vi har prioritert å styrke de familiene som har minst slik at barn i lavinntektsfamilier får en litt bedre hverdag, avslutter hun.