KrF redder frivilligsentralene

Her er de viktigste sakene for KrF i den ferske kommuneproposisjonen. – Jeg er svært tilfreds, sier kommunalpolitisk talsperson, Torhild Bransdal.

Torhild Bransdal

Torsdag ble det klart at regjeringspartiene og Frp har blitt enige om stortingsbehandlingen av kommuneproposisjonen for 2021.

– Jeg er svært tilfreds med flertallsløsningen i kommuneproposisjonen, sier kommunalpolitisk talsperson i KrF, Torhild Bransdal.

Særlig tre saker har vært viktige for KrF i forhandlingene. Partiet får blant annet på plass en langsiktig forutsigbar løsning for Frivilligsentralene. Videre kommer det vedtak som sikrer at norske kommuner får inndekket kostnader som oppstod under pandemien. Til sist styrkes toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester i kommuner med særlig utfordringer.

– Et stramt, men stabilt kommuneopplegg har blitt mye bedre gjennom disse forhandlingene. Det er fremdeles stramme rammer for kommunene, men det har vært varslet lenge. Handlingsrommet er trangere i norsk økonomi, til og med før Koronautbruddet. Det var vi alle klar over, sier Bransdal 

Pressekonferanse i forbindelse med enigheten om kommuneproposisjonen 2020. Foto: Tove Welle Haugland

Pandemien råker

Viruspandemien har satt sitt preg også på behandlingen av kommuneopplegget for neste år. Mange kommuner har store ekstraordinære utgifter og bortfall av inntekter.

– Jeg er svært glad for at regjeringen hele tiden har sagt at disse utgiftene skal staten dekke. Nå skaper vi ekstra trygghet for dette med forpliktende vedtak i Stortinget, sier Bransdal.

Allerede da regjeringen la fram kommuneproposisjonen var det klart at finansieringen av frivilligsentralene var sikret for neste år.

– Nå har vi tatt grep i behandlingen som gjør at frivilligsentralene kan føle seg trygge på en framtidsrettet løsning også i årene etter dette. En uheldig omstrukturering gjorde at det så mørkt ut for frivilligsentralene. Det har vi nå rettet opp, og bedt regjering om at midlene i årene framover blir øremerket.

– Jeg er normalt mot øremerking, bortsett fra i innkjøringsfasen av nye tiltak, men i dette tilfellet er det riktig, sier Bransdal.

Toppfinansiering og ferjeavløsning

Partiene er også enige om å be regjeringen lage en mekanisme i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester som bedre ivaretar små kommuner med stort antall brukere av ressurskrevende tjenester. 

– Det kan for eksempel være sterkt funksjonshemmede eller trafikkofre, som er avhengig av kostbar pleie og oppfølging, sier Bransdal.

 Løsningen regjeringspartiene og Frp har kommet fram til innebærer også en styrking av ferjeavløsningsordningen og en styrking av økonomien til ferjefylkene med forventning om at ferjeprisene holdes på et lavere nivå.