KrF skroter tredelingen og styrker familienes økonomi

Landsmøte: KrF har vedtatt ny familiepolitikk. Den inkluderer blant annet en skroting av den tredelte foreldrepermisjonen. 

Kjell Ingolf Ropstad
Kjell Ingolf Ropstad, partileder og barne- og familieminister intervjues på KrFs landsmøte.

– Jeg er ikke i tvil om at KrF er det partiet, som har de beste forutsetningene for å gi familiene mer fleksibilitet og tid sammen, sa partileder Kjell Ingolf Ropstad til landsmøtet i åpningstalen torsdag.

– Alt for lenge har politikken overkjørt familienes ønsker. Familiens rolle og mulighet til å selv bestemme, har blitt svekket. Politikken skal styrke familiene, ikke styre dem. Vi vil støtte familiene og løfte foreldrerollen – og gi mer tid til hverandre, var budskapet til partiet. 

Fredag vedtok landsmøtet ny politikk på familie-feltet: 

  • KrFs landsmøte har vedtatt å skrote tredelingen av foreldrepermisjonen. Partiet vil forbeholde 10 uker til hver av foreldrene. Hvis en foreldrene ikke har mulighet til å ta ut permisjon, gis det anledning til å søke om å overføre disse ukene til den andre forelderen.
  • KrF vil også utvide foreldrepermisjon med 4 uker til 53 uker, samt innføre fri gradering av foreldrepenger.
  • KrF har og vedtatt en ekstra ferieuke til foreldre med barn mellom 0 – 10 år.
  • KrF vil videreutvikle kontantstøtteordningen til å gi foreldre rett til 80 % jobb med lønnskompensasjon fram til barnet er 2 år.
  • Erstatte engangsstønaden og innføre rett på foreldrepermisjon til alle. Minstenivå skal være på 2G.

– Familiepolitikk er en av Kristelig Folkepartis kjernesaker. Jeg er glad for de nye vedtakene landsmøtet har gjort på KrFs familiepolitikk for de neste fire årene, avslutter Ropstad.