KrF sikret rekordinvestering for skolebarn – 1700 flere lærere

-Bare i 2017 får kommunene 1,3 milliarder mer til flere lærere i 1 – 4 klasse, det er 460 millioner kroner mer enn i fjor, sier Anders Tyvand. – Disse pengene hadde aldri kommet uten KrFs innsats.

Bilde av Anders Tyvand

KrFs grunnskole-seier og satsing har gitt store resultater. Betydningen blir tydelig når midlene nå fordeles på kommunene. Denne målrettede satsingen vil gi mer enn 1700 flere lærere i 1.-4. klasse.

Norm for lærertetthet
– Lærere er skolens viktigste ressurs. Elever fortjener bedre tilgang til denne ressursen uansett hvor i landet de bor eller hvilken skole de går på, sier Anders Tyvand.

Derfor mener KrF denne rekordinvesteringen bør følges opp med en lovfestet norm for lærertetthet på skolenivå. KrF sikter mot maksimalt 20 elever per lærer i 5. – 7. klasse og maksimalt 15 elever per lærer i 1. – 4. klasse.

– Dette vil gi lærere mer tid til å se og hjelpe hver enkelt elev, ikke minst blant de yngste elevene. Solid forskning viser at dette vil styrke skolen, og ikke minst være viktig for faglig svake elever og elever fra familier med lav sosioøkonomisk status. De samme elevgruppene som er overrepresentert både når det gjelder spesialundervisning og i frafallsstatistikken, forklarer Tyvand.

-KrF vil fortsette å snakke om tidlig innsats og flere lærere fordi vi vet at det vil gi en bedre skole der læreren har tid til å se og hjelpe hver enkelt elev. Dette er investering for framtiden, avslutter Tyvand.