KrF sikrer rett til fast jobb etter tre år

KrF ønsket i utgangspunktet ikke å innføre generell adgang til midlertidig ansettelse, men for å sikre at forslaget gikk i en mer arbeidstakervennlig retning valgte vi likevel å være med på forliket, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad, og representant fra Høyre, Venstre og FrP på pressekonferanse om midlertidig ansettelse

KrF og Venstre har fått regjeringspartiene med på at arbeidstakere som har en midlertidig stilling skal ha rett på fast stilling etter bare tre år, og ikke fire år som det er i dag. Dette er bedre enn det de rødgrønne klarte da de satt i regjeringsposisjon, og det utgjør en stor seier for arbeidstakerne, sier arbeidslivpolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

 

  • Evaluering med mulig reversering

– I tillegg har KrF fått regjeringspartiene med på at ordningen om midlertidig ansettelse skal evalueres. Det betyr at om endringen faktisk ikke medfører at flere som står utenfor arbeidslivet i dag får jobb, skal endringen reverseres. Vi har dermed klart å trekke regjeringens forslag i riktig retning. Arbeidstilsynet skal også følge med på hvordan regelverket blir fulgt opp, slik at vi kan være trygge på at arbeidstakernes rettigheter blir overholdt, sier Ropstad.

 

  • KrF har stoppet alle forslag om at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker mer overtid.

– Regjeringen la frem forslag om at arbeidsgiver kunne pålegge arbeidstakere å arbeide mer overtid, det har vi nå klart å reversere. Det er vi veldig glad for. KrF er opptatt av et fleksibelt arbeidsliv, men da i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er den enkeltes behov for fleksibilitet som skal være avgjørende, ikke å utvide arbeidsgivers styringsfullmakter, påpeker Ropstad.