KrF sier nei til Acer

– KrF sier nei til at Norge knytter seg til Acer. KrF er en sterk forsvarer av EØS-avtalen og mener denne har tjent Norge vel. Men det ligger et handlingsrom i EØS-avtalen som vi ønsker å bruke i denne saken fordi vi ikke vil gi fra oss nasjonal kontroll og styring, sier Knut Arild Hareide.

Portrett av Knut Arild Hareide
Foto: Agnete Brun

Regjeringen foreslår at Norge slutter seg til Tredje energimarkedspakke. Dette innebærer at Norge må opprette en uavhengig reguleringsmyndighet, RME, som står utenfor norsk politisk kontroll.

– KrF foreslår at Stortinget ber Høyesterett utarbeide en juridisk betenkning om Norges tilknytning til EUs tilsyn og byråer i forbindelse med en vurdering av suverenitetsspørsmålet ved Acer-tilknytning. Spørsmålet er om det her foreslås en tilknytning som er i tråd med grunnloven. Dette ønsker KrF at Høyesterett vurderer, sier Hareide.

– Det er viktig med energisamarbeid i Europa. Norge har stor produksjon av fornybar kraft og har et potensiale for ytterligere produksjon som overstiger innlands behov. Men jeg er skeptisk til byråer og tilsyn som står utenfor politisk kontroll. Det legges opp til at RME ikke skal kunne instrueres politisk. Jeg er bekymret for at en tilknytning til Acer gjennom EUs energimarkedspakke kan innskrenke Norges handlingsrom på et område som er svært viktig for oss. Acer har både håndhevings- og vedtaksmyndighet. Vi gir fra oss nasjonal kontroll og styring, sier Hareide.

Det er behov for en avklaring på hvordan tilslutning til ulike organer skal behandles lovmessig. EØS-avtalen har tjent Norge vel. Med EUs intensjon om tettere integrering av medlemslandene, vil dette også medføre at Norge blir tettere integrert gjennom nye byråer og tilsyn.