KrF-seier for matkastelov

– Dette er en viktig miljøseier. KrF har arbeidet lenge for å få på plass en slik lov. For mye mat som kunne kommet til nytte som mat og dyrefôr, blir i dag bare kastet, sier Tore Storehaug, stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen.

Stortingsrepresentant Tore Storehaug foran Stortinget
Stortingsrepresentant Tore Storehaug.

KrF har fått flertall for forslaget om matkastelov i avfallsmeldingen. Stortingsflertallet gir regjeringen marsjordre om å få på plass en slik lov som gjør at overskuddsmat ikke skal kastes.

Det er nå flertall på Stortinget for en lov som omfattar næringsmiddelindustrien og dagligvarebransjen. Loven skal gi påbud om å donere all spiselig overskudsmat til veldedige formål, sekundært til dyrefor, og dessutan ha et påbud om å offentliggjøre nøkkeltall knyttet til matsvinn og reduksjon av matsvinn.

– Det er nødvendig at vi begynner å tenke annerledes om hvordan vi bruker ressursene våre. Hvert år kaster vi store mengder med mat som kunne kommet til nytte. Vi trenger nye regler, mer oppmerksomhet rundt matkasting og nye holdninger. En slik lov gir oss et helt nytt virkemiddel for å oppnå dette, sier Storehaug.

KrF har vært opptatt av å få på plass en matkastelov lenge, og fremmet forslaget om dette i 2016.  Da konkluderte regjeringen om å ikke innføre en slik lov.

– Vi har fått mye støtte og mange har tatt kontakt om dette tema. Det forteller meg at det er mange som er opptatt av dette spørsmålet, og at innbyggerne kanskje har vært mer offensive på dette enn styresmaktene. Det er bra at politikerne nå kommer etter, avslutter Storehaug.