KrF om Aps abortvedtak: – Trist og urovekkende

– Aps nye politikk betyr at rettsvernet som et ufødt liv har i dag etter uke 12, i praksis blir borte frem til uke 18. Det er ikke veien å gå, sier Ropstad

Partileder Kjell Ingolf Ropstad

Arbeiderpartiet har under helgens landsmøte vedtatt å avskaffe abortnemdene, noe som i praksis vil innebære fri abort frem til uke 18. Hvordan kvinnenes oppfølging og helsetilbud frem til uke 18 vil være er ifølge Ap uklart.

– Det er et drastisk vedtak av Arbeiderpartiet å nå ville avvikle abortnemdene og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Dagens abortlov slår fast at fosterets rettsvern skal være sterkere etter uke 12, og med dette vedtaket fratar Arbeiderpartiet fosterets rettsvern fram til nesten halvgått svangerskap, sier Kjell Ingolf Ropstad.

– Fagpersonene i nemdene skal møte gravide med faglige råd, veiledning, støtte og hjelp. I stedet for å avvikle nemdene, mener KrF at det bør jobbes for å styrke apparatet rundt og veiledning til den gravide, sier Ropstad.

Dette er vedtaket fra APs landsmøte:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.»

Flere partier går inn for liberalisering av abortloven

Arbeiderpartiet føyer seg nå inn i rekken av partier som legger opp til en radikal endring av abortgrensen. Miljøpartiet de Grønne og Rødt har også vedtatt liberaliseringer i abortloven. Rødt foreslår selvbestemt abort helt frem til uke 23. Det er også ventet debatt om utvidelse av abortloven på SVs landsmøte senere denne våren.

Det er svært radikalt da vi med moderne medisinsk teknologi kan redde premature barn ned til uke 23. At partiene på venstresiden diskuterer utvidelse når teknologien gir oss muligheten til å redde premature barn stadig tidligere, er for KrF uforståelig, sier Ropstad.

Har stått på agendaen hos flere partier i mange år

Hos flere av partiene som nå går inn for å fjerne nemndene og utvide abortloven har dette stått på deres agenda i mange år. SV foreslo allerede i 2005 å utvide abortgrensen til uke 16, og det er ventet at de denne våren vil utvide ytterlige til uke 18.

Arbeiderpartiet hadde oppe spørsmålet om å avskaffe nemndene og utvide til uke 18 oppe på landsmøtet for to år siden.

Også i flere av ungdomspartiene har det lenge vært en debatt om å utvide abortloven.

Mye står på spill

– Denne urovekkende utviklingen viser at en stemme på venstresiden i norsk politikk kan bli en stemme for en sterk liberalisering av abortloven, sier Ropstad