KrF offensiv og ansvarlig

Randi Walderhaug Frisvoll. Foto: Møre og Romsdal KrF

Vi har akkurat avholdt vårt landsmøte. Ser vi på helheten i programmet, inklusiv helgens nye vedtak, er KrFs program både offensivt og ansvarlig.

Gründerskap og entreprenørskap skal innom hele utdanningsløpet, og det skal legges bedre til rette for å starte egen virksomhet og nye arbeidplasser ved å gi gode rammer til gründere og oppstartsselskaper og styrke tilgangen til risikokapital. Dette kan gjøres ved å forsterke ordninger som Forny, Såkorn og Pre-såkorn. Vi ønsker å styrke innsatsen til den offentlige investeringen i forskning og innovasjon (Fol) og forsterke samspillet mellom næringsliv, kunnskaps- og forskningsmiljøer og det offentlige virkemiddelapparatet. SkatteFUNN skal videreføres. -Dette gir en tung satsing på små og mellomstore bedrifter (SMB), med fokus på ny vekst og nye eksportinntekter i slike bedrifter. Over 95% av landets bedrifter er SMBer og disse stod for mer enn 450 mrd i skatteinntekter i 2019.

Regjeringen er i gang med en stor og viktig satsing på grønn teknologi og innovasjon, men dersom ny teknologi ikke omsettes til attraktive produkter og merkevarer vil det ikke skapes nye og lønnsomme bedrifter og nye skatteinntekter. Derfor er KrF opptatt av kommersialisering av ny grønn teknologi. En tettere kobling og praktisk samarbeid mellom de grønne innovasjonsmiljøene og våre beste fagmiljøer på kommersialisering og merkevarebygging gir oss mye å hente.

I vårt program har vi også lagt inn økte inntekter fra en ny veibruksavgift for diesel og bensin, og reduserte utgifter på alkoholskader etter fjerning av taxfree-ordningen (estimert til 1,5 – 4 mrd). Vi har også tiltak som vil redusere frafallet i skolene, styrke psykiatrien og redusere mobbing. Disse tiltakene vil over tid redusere kostnader for velferdsstaten.

I sum vil en gjennomføring av KrFs program gi betydelig nye inntekter og besparelser – som kan brukes på dem som trenger det mest: Barna og småbarnsfamiliene, de eldre- og pleietrengende og verdens aller fattigeste.


Randi Walderhaug Frisvoll
Sentralstyremedlem, KrF