KrF med i nytt Fylkesråd i Akershus

KrF med i nytt Fylkesråd i Akershus

Krf, Venstre, Høyre og Frp danner nytt fylkesråd i Akershus! – Akershus skal være et fylke der folk ikke bare vil bo, men hvor de også vil jobbe og starte arbeidsplasser. Ulike fellesskap er med på å bygge samfunnet nedenfra. Vi vil spre makten og gi enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn mulighet til å styre sin egen hverdag og til å forme sin egen fremtid, sier Ida Lindtveit Røse, som blir fylkesråd for næring, folkehelse, idrett og mangfold. Her sammen med Lars Birger Salvesen som blir gruppeleder.

Viktige gjennomslag for KrF i plattformen:

– Det skal bli lettere og billigere å reise kollektivt. Det er viktig for å kunne komme til og fra jobb og aktiviteter uten å bruke bil.

– Innføre Ung Invest i Akershus. Det er et ettårige program som Buskerud tilbyr unge som dropper ut av eller ikke kommer inn på videregående.

– Tydeligere satsing på å redde Oslofjorden enn det rødgrønne flertallet i Viken hadde i forrige periode.

– Rett til rullerende opptak til videregående skole for flyktninger. De skal slippe å vente inntil et halvt år på skoleplass.

– Styrke 13/20, som er et lavterskel samtaletilbud for ungdom. Det skal drives fram som en satsing i hele fylket.