KrF Kvinner har fått ny brosjyre

KrF Kvinner har fått ny brosjyre. Her står det litt om hva KrF Kvinner vil og mener om sentrale saker:

  • Kvinner og familie
  • Kvinner og helse
  • Støtte til pårørende
  • Kvinner og vold
  • Kvinner og utenforskap
  • Kvinners økonomiske frihet

Last ned brosjyren her: