KrF krever lovendring som skal hjelpe spilleavhengige

NYHET: KrF mener en større andel av overskuddet fra Norsk tipping bør gå til hjelp for spilleavhengige. – Spillproblemer skal møtes med hjelp, ikke med en moralsk pekefinger.

En av grunnene til at få søker hjelp er at man blir møtt med en moralsk pekefinger, istedenfor å bli møtt som et menneske som trenger behandling, mener KrF.

– De menneskelige tragediene som følger spilleavhengighet, er alvorlige. Når vi vet at 55.000 mennesker i Norge sliter med spilleproblemer må vi sette inn mer penger til hjelp av hensyn til dem og deres pårørende, sier KrFs kulturpolitiske talsperson, Jorunn Gleditsch Lossius.

At stadig flere får problemer med pengespill, bekymrer henne. For de som allerede har slitt med spillavhengighet, har pandemien gjort situasjonen verre.

– Vi vet at de som tidligere har vært spilleavhengige har fått tilbakefall under pandemien. Dessverre har vi også sett en økning på hele 40% av spilleavhengige mellom 2015-2019. KrF er opptatt av at vi må møte denne utviklingen med mer politisk kraft, sier kulturpolitisk talsperson Jorunn Gleditsch Lossius.

En av grunnene til at få søker hjelp er at man blir møtt med en moralsk pekefinger, istedenfor å bli møtt som et menneske som trenger behandling

Helsepolitisk talsperson i KrF, Geir Jørgen Bekkevold

Penger fra spill til hjelp

Derfor ble det nylig kjent at KrF vil kjempe for at minst en halv prosent av overskuddet til Norsk tipping bør gå til hjelp for spilleavhengige. I dag sier regelverket at man kan bruke opp til en halv prosent, et handlingsrom som ikke har blitt benyttet.

– Flere av høringsinstansene etterlyser dette, og vi vet at det er mange organisasjoner og stiftelser som mangler midler. Det mangler også midler til forskning som igjen kan gi bedre behandlingstilbud. Ved å frigjøre flere midler tar vi et stort steg mot å få bukt med denne problematikken, sier Lossius.

Ny lov for pengespill har vært ute på høring, og flere høringsinstanser har tatt til orde for et halvprosentsmål. Når loven skal behandles i stortingets kulturkomite, vil KrF kjempe for dette målet.

Et helseproblem

Geir Jørgen Bekkevold mener at i tillegg til å skaffe mer penger til formålet, er et viktig ledd i kampen mot spillproblemer å anerkjenne det som et helseproblem.

– En av grunnene til at få søker hjelp er at man blir møtt med en moralsk pekefinger, istedenfor å bli møtt som et menneske som trenger behandling, forteller helsepolitisk talsperson, Bekkevold.

Han peker på undersøkelser som viser at denne gruppen har tørre psykiske plager enn befolkning generelt, og at det er vanlig å oppleve angst eller depresjoner i sammenheng med spilleavhengighet. 

– Flertallet av dem som sliter med dette har opplevd at spillingen går utover arbeid, utdanning, familie, parforhold og venner. Når dette er en så alvorlig situasjon for disse menneskenes psykiske helse, er det vårt ansvar som politikere å gjøre det vi kan for å sørge for at færrest mulig blir avhengige, og hjelpe de som allerede sliter. 

Profitterer på andres avhengighet

KrF har tidligere tatt kampen mot store, internasjonale spillselskaper ved å få innført et reklameforbud mot reklamer fra disse på norsk TV. 

– Det var et steg i riktig retning for å ta et oppgjør med disse kyniske selskapene som driver rovdrift på sårbare menneskers avhengighet. Jeg har ingenting til overs for spillgiganter som profiterer på andres undergang, avslutter Jorunn Gleditsch Lossius.

Les mer om saken her: https://krf.no/nyheter/slutt-pa-ulovlig-pengespillreklame/

Spilleavhengighet i Norge:

  • Cirka 55.000 personer i Norge anslås å ha problemer med gambling og pengespill.
  • Antall problemspillere i Norge har økt fra 34.000 til 55.000 mellom 2015-2019 – en økning på nær 40% på 4 år.
  • Antall i risikosonen for å få problemer med spill har søkt fra 88.000 til 122.000 mellom 2015-2019.
  • Flertallet av de som sliter har opplevd at spillingen går ut over arbeid, utdanning, familie, parforhold og venner.
  • Spilleavhengige har større psykiske plager enn befolkingen generelt, og det er vanlig å oppleve angst eller depresjoner i sammenheng med spilleavhengighet.

Kilde: Rapport fra Universitetet i Bergen på oppdrag fra Kulturdepartementet og Lotteritilsynet.

Helsenorge.no