KrF krever handlingsplan mot vold mot kvinner

KrF etterlyser handling for å bekjempe vold og overgrep mot kvinner. Vold mot kvinner og voldtekt er et alvorlig helseproblem. Det har den siste tiden blitt tydelig at omfanget av seksuell trakassering og overgrep mot kvinner er et betydelig samfunnsproblem i mange land. Seksuell trakassering viser et kvinnesyn som for lengst burde være historie. Vi må sikre at alle kvinner og jenter kan bevege seg fritt og trygt både inne og ute, privat og i arbeidslivet uten å bli utsatt for uønskede seksuelle handlinger og trakassering.

Bilde av trist kvinne i svart/hvitt

KrF fremmet i forrige periode en rekke tiltak for å bekjempe voldtekt. Blant annet fikk vi gjennomslag for at regjeringen skal legge frem en ny handlingsplan mot voldtekt. Det er på høy tid at en ny handlingsplan legges frem, da den forrige gikk ut i 2014.

KrF krever at ny handlingsplan legges frem nå! 

Forekomsten og økningen av seksuell trakassering, overgrep og vold er godt dokumentert. Dessverre finner vi ofre i alle aldre og i mange ulike miljø.  Nylig har det fremkommet i media at unge jenter har anmeldt pornoinspirerte overgrep. Seksuelle overgrep og såkalte «vennevoldtekter» er et økende problem, og flere viser til påvirkning av pornokulturen som mange blir kjent med i tidlig alder.  Det er også bekymringsfullt at mindreårige jenter inviteres til russebusser for seksuell aktivitet.

At ofrene i dag står frem og forteller om vold, trakassering og overgrep gjennom å poste #metoo på sosial medier er veldig bra. Det betyr mye at kjente kvinner forteller om deres opplevelser knyttet til seksuelle overgrep og trakassering. Det kan bidra til å motvirke skamfølelsen som gjør at mange ikke tør å anmelde. 

KrF mener at flere tiltak må iverksettes for å beskytte kvinner og jenter mot seksuelle overgrep og trakassering. Undervisning om grensesetting, respekt og likeverd må styrkes i skolen og i barnehagen. Handlingsplaner og holdningskampanjer for å forebygge seksuell trakassering og overgrep må utarbeides i arbeidslivet. Riksadvokaten kritiserte i vår politiets arbeid med etterforskning av voldtekter, her må mye gjøres. Holdningsarbeid må styrkes. Seksuell trakassering i arbeidslivet er maktmisbruk og utslag av hersketeknikk. KrF vil fremheve menn og kvinners likeverd. Kvinner skal respekteres.

 

Vedtatt av KrFs landsstyre 11. november 2017