KrF krever flere redningshelikopter i Nord

Kysten av Norge har en rimelig god dekning av redningshelikoptre, med unntak av området mellom Bodø – Banak i Nord-Norge. Her er det for dårlig kapasitet og for lang responstid.

Illustrasjonsbilde av et helikopter
Illustrasjonsbilde

I dag er det store utfordringer når det gjelder marine og maritime operasjoner. Spesielt kysten utenfor Troms har i dag svært dårlig helikopterdekning med redningskapasitet. I tillegg er Troms landets mest skredutsatte fylke med flest omkomne i snøskred. Cruisetrafikken i nord er sterkt økende med over 100 cruiseanløp i Tromsø i 2017. En skipsulykke med flere tusen passasjerer vil ha et stort behov for helikopterstøtte.

Den nordligste RITS gruppen (rednings-innsats-gruppe til sjøs) ligger i Tromsø, og det tar ca. 1,5 time før enten Banak- eller Bodø avdelingen vil kunne lande i Tromsø for å hente dem og fly dem ut til en båt i brann.

Styrking av redningshelikoptertjenesten i nord er viktig da det er veldig få alternative redningstjenester ved driftsavbrudd på en base. I tillegg er det for langt mellom Bodø og Banak til at disse to basene kan ha en god samhandling. Havområdene mot vest og nord/vest for Tromsø er de områdene med dårligst redningshelikopterdekning i landet.

Nedbyggingen av forsvarets helikopterbase på Bardufoss har svekket beredskapen i nord og gjør det enda mer påkrevd med rask etablering av en ny redningshelikopterbase i Troms.

KrF krever derfor at det snarest opprettes en ny redningsbase med redningshelikopter i Troms.

 

 Vedtatt på KrFs landsmøte 26. april 2019