KrF kjemper for å beholde eldreombudet!

Regjeringen går inn for å fjerne eldreombudet kun halvannet år etter opprettelsen. Det er paradoksalt at regjeringen sier de ønsker et aldersvennlig samfunn, samtidig som de fratar de eldre deres vaktbikkje.

Olaug Bollestad med illustrasjonsfoto av hånden til eldre person
Olaug Bollestad med illustrasjonsfoto av hånden til eldre person

Regjeringen vil spare penger

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en pressemelding at eldre ombudet nedlegges for å spare penger.

Hva er det Regjeringen tenker på? Det dreier seg om en million kroner i år og fem millioner neste år. I et statsbudsjett på over 1500 milliarder kroner er pengene til eldreombudet så vidt en dråpe i havet.

Olaug Bollestad

KrF vil ha et aldersvennlig samfunn

I Norge bor det mange hundretusener av eldre mennesker. Mange av dem er friske og spreke og kommer seg gjennom store deler av alderdommen uten spesiell hjelp fra det offentlige.

Det finnes likevel fortsatt mye som må gjøres i Norge for å skape et bedre og mer aldersvennlig samfunn. Og våre eldre fortjener en som taler deres sak og fremmer deres rettigheter, sier Bollestad.

Utfordringer eldre kan møte i samfunnet kan dreie seg om det digitale utenforskap hvor mange eldre som tidligere har opplevd mestring på mange fronter plutselig kjenner på et enormt utenforskap når man skal gjøre enkle ting som å kjøpe en bussbillett eller komme seg inn på nettbanken.

De eldre trenger møteplasser, aktivitetstilbud og veier inn til deltagelse i samfunnet på forskjellige arenaer. Et eldreombud kan jobbe systematisk for å bedre dette. Fordi våre eldre er mennesker som sitter på enorme ressurser og som vil og kan bidra så lenge vi lar dem!

Hvorfor er Eldreombud viktig?

I 2020 ble eldreombudet opprettet. Mandatet er gitt i eldreombudsloven hvor det står at Eldreombudet skal fremme eldres interesser på alle samfunnsområder, enten det handler om aldersdiskriminering i arbeidslivet, digitalt utenforskap eller underernæring på sykehjem.

En samlet helse- og omsorgskomite skrev i 2020 at «høringen knyttet til lov om Eldreombudet viser at det er stor støtte til at det etableres et eldreombud etter modell av Barneombudet».

Eldreomsorg starter ikke i det man først benytter seg av en tjeneste kommunehelsetjenesten. Eldreomsorgen starter med forebygging, med god tilrettelegging for et aldersvennlig samfunn, sier Bollestad som selv har erfaring fra helsevesenet.

På den måten kan også behovet for helsehjelp forebygges. De eldre trenger en vaktbikkje. De trenger en som taler deres sak og som er dedikert til å skape et aldersvennlig samfunn for det fortjener våre eldre, sier Bollestad


Ikke alle eldre er pasienter, Kjerkol!

Regjeringen viser til at de eldre kan få hjelp fra andre funksjoner som for eksempel pasient- og brukerombudet.

Det regjeringen må forstå er at du ikke automatisk er en pasient bare fordi du er litt opp i årene. Mange eldre er ensomme og mange opplever digitalt utenforskap. Det er viktig at vi har et eldreombud som taler de eldres sak, sier Bollestad

Det har altså bare gått halvannet år med denne viktige funksjonen og nå vil regjeringen legge ned ombudet.

Det er uforståelig at regjeringen halvannet år etter opprettelsen velger å se bort ifra et samlet Stortings vedtak om å styrke de eldres rettigheter, sier Bollestad

Eldre må få bidra med sine ressurser, og få hjelp når det behøves. Vi må styrke de eldres rettigheter og plass i samfunnet, ikke svekke dem slik regjeringen nå gjør, sier Bollestad

 Dette er i det store bildet en liten sak for regjeringen å snu, avslutter Bollestad