KrF inviterer til dugnad for ideelle

– Noe av det viktigste KrF arbeider for er bedre rammevilkår for ideelle aktører innen helse- og omsorgssektoren, sier Knut Arild Hareide. I trontaledebatten i Stortinget inviterte han alle partier til dugnad for de ideelle aktørene.

Knut Arild Hareide foran havet
Knut Arild Hareide. Foto: Thomas Leikvold.

– Vi mener det er helt avgjørende at Norge har en sterk sivil sektor. Vi vil at det offentlige, når ideelle ildsjeler tilbyr sine tjenester, skal si: JA! TAKK! sier Hareide.

 Velferdstjenestene er startet av ideelle, frivillige aktører som bygde opp tjenester, så kom staten og kommunene etter hvert inn og supplerte. Siden har disse aktørene drevet side om side, helt til vi nå – de siste årene – har fått en mer aggressiv anbuds- og markedstenkning som er i ferd med å presse de ideelle aktørene ut, forklarer han.

– Derfor tar vi nå initiativ til en felles dugnad for å sikre de ideelle, non-profittbaserte aktørene. For det er ikke bare gode enkeltvedtak vi trenger nå, vi trenger et samlet politisk løft.

Må sette oss ned og legge en plan

– Vi trenger at alle partier setter seg ned sammen og legger en plan, med helt konkrete tiltak og løsninger som vi sammen sørger for at gjennomføres i praksis, av alle offentlige instanser, enten det er kommuner, helseforetak eller direktorater.

For eksempel mener KrF det trengs konkrete veiledere for kommuner, helseforetak, alle offentlige innkjøpere hvordan de kan bruke ideelle, vi må få på plass en forpliktende og god løsning på historiske pensjonsutgifter, og det er på tide med konkrete reguleringer av forvaltningen av offentlige midler bevilget til velferdstjenester.

Målet er vekst for ideelle aktører, at ideelle opplever forutsigbare og gode rammevilkår, og at vi sammen finner løsninger for å sikre at offentlige midler i størst mulig grad går til velferd.

– Vi har fått til mange gode vedtak i Stortinget, sier Hareide. – Vi har slått fast at vi ønsker vekst for de ideelle, og vi har bedt regjeringen utarbeide konkrete planer for dette. Vi har arbeidet for at det offentlige skal ta sitt ansvar og dekke de historiske pensjonskostnadene for ideelle aktører. Vi har sikret at et samlet Storting i behandlingen av anskaffelsesloven la godt til rette for ideelle aktører.

Behov for politisk styring

– Vi har sikret virkemidlene, men vi ser at den gode praksisen lar vente på seg: de ideelle aktørene opplever stadig å skvises ut, ofte pga prispress og ofte fordi det offentlige vil bygge opp eget tilbud og legger ned ideelle fagmiljøer, påpeker Knut Arild Hareide.

KrF vil ha med alle partier som ønsker vekst for ideell sektor og en bedre politisk styring over velferdsaktørene på en felles dugnad.

– Vi håper og tror at Stortinget nå er klar for en dugnad som en gang for alle sikrer en sterk og livskraftig ideell sektor.