KrF i gang med valgkampen

Møre og Romsdal KrFs fremste listekandidater
Harry Valderhaug, 2. kandidat Randi Walderhaug Frisvoll (til h.), 3. kandidat Victoria Smenes (nr. 2 fra høgre) og Per Ståle Tornes er i valgkampmodus.

Møre og Romsdal KrF er godt i gang med valgkampen og fylkeslagets fremste kandidater har allerede vært i valgkampmodus en stund for å sikre Harry Valderhaug stortingsplass til høsten.

Harry Valderhaug & Co.
2.nestleder i fylkeslaget, Knut Ståle Morsund (til v.), 5. kandidat Henning Holsvik, 2. kandidat Randi Walderhaug Frisvoll og 1. kandidaten samler energi med å få i seg KrF-muffins.

Fredag 25. juni hadde fylkespartiet sammen med Molde KrF et valgkampopplegg i Molderegionen med blant annet besøk hos Krisesenteret i Molde og omegn og besøk hos tiltaksbedriften Astero AS.

På bedriftsbesøk hos Astero AS i Molde: Fra v.: Steinar Reiten, Harry Valderhaug, Marianne Valle – HR-sjef, Else Karin Jacobsen, Odd Magne Lystad – fabrikksjef mekanikk og Vivian Nyheim Orset – økonomisjef.

Astero AS har nærmere 80 ansatte fagpersoner som er fordelt på mekanisk skreddersøm og yrkeskvalifisering og deres formål er å styrke tiltaksdeltakers muligheter til å få og beholde arbeid.

På besøk hos Krisesenteret i Molde og omegn: Fra v.: Stortingsrepresentant Steinar Reiten, lokallagsleder i Molde, Else Karin Jacobsen, KrFs gruppeleder i Molde, Svein Atle Roset, KrFs 1.kandidat Harry Valderhaug og daglig leder på Krisesenteret, Ingrid Horsgård.

Krisesenteret for Molde og omegn er et ressurssenter for 7 kommuner i Molderegionen. Senteret tilbyr et gratis døgnåpent tilbud til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Som ressurssenter har krisesenteret et familieperspektiv i sitt arbeid, noe som betyr at alle parter i en voldsrelasjon skal få relevant hjelp. En viktig del av deres arbeid er å bidra til at berørte parter får et hjelpetilbud, gjerne i samarbeid med andre tjenester som familievernkontor, politi, fastlege m.v.

Både Krisesenteret for Molde og omegn og Astero AS er viktige ressurssenter på hver sin måte i romsdalsregionen. Begge besøkene var nyttige og informative for KrF-politikerne.