KrF har sørget for flere voksne i barnehagene!

Å investere i barna er det viktigste vi kan gjøre. Derfor har KrF prioritert bemanningsnorm i barnehage for at det skal være nok voksne som ser hvert enkelt barn. Dette handler om trygghet og om kvalitet i barnehagen. Nå ser vi at bemanningsnormen virker!

Illustrasjonsfoto av to jenter som angriper hverandre.
Illustrasjonsfoto

Trygghet til personalet

KrF er glad for resultatene av foreldreundersøkelsen* som forteller oss at de aller fleste foreldre er svært fornøyd med barnehagetilbudet til sine barn.

I følge Foreldreundersøkelsen oppgir 93% av foreldrene at de er tilfredse med barnehagen. Foreldrene sier de er spesielt fornøyde med barnet trivsel og trygghet på personalet. KrF har i flere budsjettforhandlinger før partiet ble en del av regjeringen, løftet behovet for en bemanningsnorm i barnehagene. Regjeringen har videreført denne satsingen og resultatet er gledelig.

Bemanningsnormen virker

For de minste barna er det helt avgjørende at det er et trygt fang å krype opp på. Derfor betyr bemanningsnormen enormt mye for hverdagen i barnehagen.

Hele 94% av barnehagene oppfyller den lovregulerte bemanningsnormen. Det er en økning fra 55 prosent i 2016. Dette betyr at bemanningsnormen virker.

Bemanningsnormen stiller krav til barnehagene som sikrer minst én ansatt per tre barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år.

Det viktigste for kvalitet i barnehagene er at det er nok voksne til å se hvert enkelt barn!

 

 

*Foreldreundersøkelsen inngår i det nasjonale systemet for Kvalitet i barnehagen (KIB) og publiseres både på nettsiden Barnehagefakta.no og i Statistikkportalen til direktoratet