KrF har sikret en historisk økning i barnetrygden.

Bilde av Svein Atle Roset

I disse tider med mange valgløfter fra de fleste partiene, er det kanskje like viktig å dokumentere hva man har å vise til av resultater.

KrF håper og tror at barnefamiliene både merker seg økningen av barnetrygden og partiets vilje til fortsatt satsing for bedre økonomi for småbarnsforeldre. Dette er nedfelt i partiets nye program og viser vilje til å stå på for familier og barna i politikken.

Både økt engangsstøtte ved barnefødsler og videreføring av kontantstøtte med valgfrihet understøtter KrFs satsning på familie og på barna.

Den årlige barnetrygden økte med 1000 kroner for alle barn i 2019. I 2020 hevet KrF i regjering en årlig sats med 3 600 kroner for barn i aldersgruppen 0 til 6 år. For å styrke småbarnsforeldrenes økonomi ytterligere, øker vi barnetrygden med 3 600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år fra 1. september 2021. Dette innebærer at barnetrygden på to år vil ha økt med 8 200 kroner i året for denne aldersgruppen. Dette er en historisk satsing i tråd med regjeringsplattformen. Til sammen har regjeringen siden 2019 brukt om lag 3,65 milliarder kroner på å øke barnetrygden.

KrF er pådriver for økt engangsstønad. Økt engangsstønad ved fødsel har vært en kampsak for KrF i en årrekke. KrF har både før og etter vi tiltrådte regjeringen fått gjennomslag for økt engangsstønaden i flere runder. Den treffer dem som ikke har rett på foreldrepenger og betyr aller mest for dem som har aller minst. 

KrF prioriterer og setter av 70 millioner kroner til å øke engangsstønaden fra 84 720 kroner til 90 300 kroner fra 1. januar 2021. Dette innebærer at satsen har økt med om lag 55 000 kroner siden 2013, noe som er et svært viktig løft for mødre som for barn før de har kommet seg ut i arbeidslivet, noe som er viktig nå i en pandemiperiode. Dette vil også være ekstra viktig i de nærmeste årene etter covid 19 for dem som har falt utenom arbeidslivet, både fordi bedrifter har nedbemannet og fordi man ikke har fått jobb etter endt utdanning.

Svein Atle Roset
Molde KrFs gruppeleder