– KrF har levert godt på 5,6 prosent!

– Leverte du en stemme på KrF i 2013 i håp om å få mer KrF-politikk, da har du fått god avkastning, sa Knut Arild Hareide, da han sammen med resten av partiledelsen kunne presentere 50 utvalgte gjennomslag for KrF i denne stortingsperioden.

Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide og Olaug Bollestad på pressekonferanse

Mandag 19. juni avholdt Hareide KrFs oppsummerende pressekonferanse før sommeren, sammen med nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad.

– I 2013 lovet vi velgerne at en stemme på KrF er en stemme på parti som vil gjøre hverdagen enklere for familien og sette barnas beste først. Vi sa familie og menneskeverd! Gjennom vårt arbeid i Stortinget disse årene ser vi en rød tråd. KrF har nettopp satset på barn, familie og menneskeverd. Vi har prioritert de som trenger det mest, sa partilederen.

Formuesskatt på arbeidende kapital og K-en tilbake

Olaug Bollestad viste spesielt til K-en som er tilbake i religionsfaget i skolen som en viktig seier. Hun trakk i tillegg fram reduksjonen i formuesskatt på arbeidende kapital som en viktig seier for å skape flere arbeidsplasser.

– Om en bedriftseier kjøper seg en yacht i stedet for en fiskebåt, da bør han betale formuesskatt, men ikke motsatt. På den måten stimulerer vi til investeringer i arbeidsplasser og næringsliv. Mange sa det ikke var mulig å få til, selv om KrF hadde støtte fra LO, NHO og mange andre organisasjoner. Nå har KrF fått det til! I skatteforliket reduserte vi formuesskatten nettopp på dette.

 

KrF har prioritert enslige minstepensjonister

Kjell Ingolf Ropstad pekte på hvor viktig KrFs kamp for økt pensjon til enslige minstepensjonister er.

– Noen av de med dårligst råd i vårt samfunn i dag er de enslige minstepensjonistene. Regjeringen ville prioritere økt pensjon til de som er gifte og samboende, men KrF stod opp for de enslige, som per dags dato har en inntekt som er lavere enn EUs fattigdomsgrense. De siste to årene har enslige minstepensjonister fått til sammen 8 000 kroner mer i året, og det er det KrF som har fått til.

Ropstad var også opptatt av klimaloven, som endelig er vedtatt på Stortinget.

KrF har stått ganske alene om å ville ha en egen klimalov i mange år. Nå er den imidlertid på plass, og vi har fått et viktig redskap for å redusere våre utslipp.

 

KrF ser framover

– Det er mange saker KrF har satt sitt preg på. Vi har bidratt til å endre Norge. Saker som vi kan være stolte over og som har betydd mye for mange. Men vi er langt fra i mål, vi vil videre, sa Knut Arild Hareide.

– Vi mener Norge trenger en annen kurs. KrFs retning er klar. Den handler om tidlig innsats i skolen med flere lærere for å gi elevene en best mulig start. Om å gjøre en hektisk hverdag enklere for familiene. Om å skape et samfunn der ingen skal velges eller graderes bort. Om levende distrikt og aktive bønder over hele landet. Om å ikke gjemme bort de kristne verdiene som har formet vårt samfunn. Om å stille opp for de som trenger det mest.

 

Her finner du listen over 50 utvalgte gjennomslag for KrF