KrF har ikke lenger tillit til stortingspresidenten

Kristelig Folkepartis stortingsgruppe har meddelt parlamentarisk leder i Høyre at stortingsgruppen ikke lenger har tillit til stortingspresidenten. Bakgrunnen er utviklingen i byggesaken, med manglende oppfølging av stortingsvedtak fra juni 2017 og mangelfull kostnadskontroll i prosjektet.

Bilde av Stortingssalen
Foto: Stortinget

Kristelig Folkepartis stortingsgruppe mener mangelfull kostnadskontroll i Stortingets byggeprosjekt er alvorlig og svært beklagelig. Det er nå viktig at prosjektet fullføres med ny kvalitetssikring, og med kostnadsestimater Stortinget kan feste lit til.

Stortinget fattet 16. juni 2017 flere vedtak for å sikre at presidentskapet skaffet seg bedre styring av prosjektet. Stortinget ba om endringer både i prosedyrer, rapporteringer til Stortinget i plenum og i selve håndteringen av prosjektet som sådan. Stortingsgruppen kan ikke se at det siden den gang har vært en tett og tilfredsstillende styring av prosjektet i tråd med det Stortinget ba om.

Det er svært alvorlig at de pålegg Stortinget har gitt gjennom enstemmige vedtak ikke er fulgt opp. Vedtakene var basert på en meget tydelig kritikk fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen over tid og senest 16. juni 2017.

Det er i denne saken viktig å skille mellom ansvar og skyld. Det er ikke presidentens skyld alene at kostnadene i prosjektet er ute av kontroll. Det er likevel presidenten som har det øverste ansvaret. I denne saken mener Kristelig Folkepartis stortingsgruppe presidenten må ta ansvar ved å fratre sitt verv.