KrF glad for at pensjonsforliket har kommet i havn

Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, er glad for at pensjonsforliket nå har kommet i havn. Spesielt er han glad for at det ligger inne en årlig regulering av minstesatsene, og skjermingen av uføre for levealdersjustering.

Kjell Ingolf Ropstad intervjues av en journalist i vandrehallen

Det er viktig for KrF at uføre, som ikke kan arbeide mer når levealderen øker, skjermes for levealdersjusteringen i en slik grad at de får en rimelig god pensjon sett opp mot arbeidsføre.

Kjell Ingolf Ropstad

Enigheten om en overgangsordning for uføre som vil gå av med alderspensjon de nærmeste årene er viktig i så måte.

Jeg er også fornøyd med at vi er enige om å evaluere forliket etter en viss tid, for å kunne fange opp eventuelle skjevheter, dersom forutsetningene som er lagt til grunn for forliket ikke skulle vise seg å slå til, sier Kjell Ingolf Ropstad.

KrF har lenge prioritert å løfte pensjonistene med minst.

Vi har hatt en situasjon med for mange fattige eldre etter det forrige pensjonsforliket. Men etter at KrF i flere omganger siden 2016 har fått gjennomslag for å øke pensjonen for enslige minstepensjonister, har det blitt færre fattige eldre. 

Mange land har store problemer med å kontrollere utgiftene til pensjon og sliter med å gjennomføre pensjonsreformer i takt med utviklingen i helse og levealder. I Norge, derimot, har vi gjennom brede politiske forlik lyktes med dette. Det er en av de store suksessene i norsk økonomisk politikk. Vi har klart å balansere hensynene til å motivere til arbeid og finansiell bærekraft, med sosial inntektssikring.