KrF-gjennomslag for barn og unges psykiske helse

– KrF har fått gjennomslag for en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Dette er svært etterlengtet, sier Olaug Bollestad, helsepolitisk talsperson i KrF.

Bilde av Olaug Bollestad
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

-Barn med psykiske plager og lidelser venter fortsatt altfor lenge på hjelp. Vi har ikke råd til å sette barn og unge på vent, sier Bollestad.

Hele 20 prosent av barn og ungdom i Norge har psykiske plager som angst, depresjoner og atferdsproblemer. 70 000 barn har psykiske lidelser som krever behandling.

– En opptrappingsplan vil blant annet gi flere psykologer, helsesøstre og i kommunene og bedre kapasitet innen psykisk helsevern. Vi må også sikre at barn og unge ikke blir kasteball i systemet ved at tjenestene organiseres bedre.

 

På bildet: Stortingsrepresentanter fra H, FrP, V og KrF sammen med psykisk helseproffer fra Forandringsfabrikken som gav viktige innspill til saken.

Psykolog istedenfor sovepiller og antidepressiva
Fra 2005 til 2014 har det vært en sterk økning i antall personer i aldersgruppen 15 til 19 år som
bruker antidepressiva, i følge tall fra Reseptregisteret. I denne 10-årsperioden har det vært en økning på 28 pst. i antall brukere av antidepressiva blant unge menn, og en økning på 37 pst. blant unge kvinner. Økningen har vært langt mindre i andre aldersgrupper.

– Det er uakseptabelt at barn og unge som eksempelvis har behov for psykolog isteden blir tilbudt sovepiller og antidepressiva. Nå skal det innføres helhetlige og målrettede tiltak for å redusere forskrivning og bruk av vanedannende sovemidler og antidepressiva blant og unge, påpeker Bollestad.

På bakgrunn av representantforslaget fra KrF om en helhetlig opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse har regjeringspartiene Høyre og FrP og samarbeidspartiene KrF og Venstre kommet frem til enighet om en rekke initiativ:

  • En helhetlig strategi og økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. I utformingen skal barn og unges erfaringer og råd inkluderes.
  • Sikre at barn og unge får medikamentfire behandlingstilbud når falige anbefalinger tilsier dette
  • Innføre helhetlig og målrettede tiltak for å redusere forskrivning og bruk av vanedannede sovemidler og antidepressiva blant unge
  • Vurdere et krav om at kommunene skal definere hvem som har det overordnede ansvar for helsetjenestene til barn og unge
  • Barn og unge skal få behandlingstilbud tilpasset barn og unge, og ikke plasseres på voksenavdelinger
  • Sikre barns rett til samordnede tjenester i barnevern og psykisk helsevern og at lovverket som omhandler ivaretakelsen av barn og unge utformes med tanke på barn og unges rettigheter