KrF fikk gjennomslag for evaluering av seksårsreformen

– Skolen må tilpasse seg barnas måte å lære på. Vi trenger kunnskap om hvordan seksåringen har det i skolen og hva som må endres for å bedre ivareta barna våre. Jeg er glad for at et samlet storting støtter KrFs forslag om en evaluering av seksårsreformen, sier KrFs skolepolitiske talsmann Hans Fredrik Grøvan.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan
Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan. Foto: Gunnhild Sørås.

– Det er over 20 år siden seksåringene ble tatt inn i norsk skole. På tross av dette er en av de største reformene i nyere historie har dette ikke blitt evaluert og vi vet lite om hvilke konsekvenser dette har for barnas læring, utvikling og trivsel, sier Grøvan.

Det pågår nå et arbeid med å fornye læreplanverket som skal være ferdig i 2020. For å unngå at det må gjøres større endringer i dette raskt etter det er innført har det vært viktig for KrF at første steg i kunnskapsinnhentingen og evalueringen må gjøres raskt slik at den kan få påvirkning på fagfornyelsen, som legger føringene for læringsmål og hvordan undervisningen organiseres.

– Stortinget er nå enige om at evaluering og kunnskapsinnhenting skal gjøres i to omganger. Først skal det utarbeides en kunnskapsoversikt om forskning på de yngste barna som skal brukes i arbeidet med fagfornyelsen. Så skal det gjennomføres en ekstern evaluering av forholdet mellom intensjonene og prinsippene som lå til grunn for at seksåringene ble tatt inn i skolen og innhentes mer kunnskap om hvordan seksåringen ivaretas i skolen i dag. Disse to arbeidene vil være svært viktig for å sikre en skole som er tilpasset barna og hva som er best for dem, sier Grøvan.

– KrF mener det er på høy tid at det gjøres et systematisk arbeid på dette, og at det i etterkant raskt gjøres endring i skolehverdagen til de yngste barna. Vi har mange forslag vi vil jobbe videre med som skal sikre en skole på barnas premisser og ikke motsatt, avslutter Grøvan.