KrF er til å stole på i klima- og miljøpolitikken

Bilde av Arne Hop
I mars 2000 gikk regjeringen ledet av KrF ved statsminister Kjell Magne Bondevik av.  Det valgte regjeringen som følge av et klimavedtak i Stortinget der flertallet vedtok mot regjeringens ønske å åpne for bygging av forurensende gasskraftverk i Norge.

Det er et godt eksempel på KrF’s evne og vilje til å ta konsekvenser av sine standpunkt i klima- og miljøpolitikken. KrF vil at vi tar ansvar for hverandre!

Nå er det tid for grønn omstilling. Norge må gjennomføre sin del av Parisavtalen og forsterke samarbeidet for å reduseres utslipp fra land med store CO2-utslipp, slik som Kina, India og Sør Afrika.

KrF vil at Norge skal være et foregangsland for grønn, sirkulær økonomi der ressursene utnyttes bedre, begrense matsvinn og unødvendig bruk av emballasje.

KrF har fokus på et grunnleggende forvalteransvar der målet er å overlevere natur og miljø i bedre stand til våre etterkommere. Sentralt er det å sikre ulike naturtyper og biologisk mangfold, redusere miljøgifter, marin forsøpling og avfall.

Norge har de beste forutsetninger for å lede an i en grønn omstilling og komme over i en grønn verdiskapning. Den kompetansen som bl.a. oljeindustrien har bygd opp, må utnyttes til videre teknologiutvikling innenfor grønn omstilling. Målet må være å utvikle verdensledende teknologi på området, ta en verdensledende posisjon innen grønn industri og dermed bidra vesentlig i klimakampen på globalt nivå.

Arne Hop
Listekandidat for Møre og Romsdal KrF