KrF bekymret for manglende utvikling i Viken

Ida Lindtveit Røse

Denne uken ble Viken fylkestingsmøte avholdt på Sundvolden hotell. Fylkestinget behandlet en rekke saker som budsjett for oppløsning av fylket, tertialrapport, klimaregnskap og videre samarbeid etter oppløsning. I alle sakene fremkommer det at kapasiteten til å arbeide med utvikling av fylket er begrenset, og at ressursene går med på å arbeide med oppløsningen og danne nye fylker. 

  • Jeg har respekt for det vedtaket som er gjort av fylkestinget, selv om jeg skulle vært det foruten. Vårt oppdrag som Vikens folkevalgte er nå å jobbe for så gode nye fylkeskommuner i Buskerud, Østfold og Akershus som mulig. Men uavhengig av hvem som tar regningen, så er det noe annet som må prioriteres bort. Det gjelder både rent kostnadsmessig, og ressursmessig hos våre ansatte. Det bekymrer meg, sier gruppeleder Ida Lindtveit Røse. 

Samtidig som fylket løses opp, skal det videreføres samarbeid på en rekke områder blant annet anskaffelser, IKT, regional biblioteksutvikling, deler av samferdsel, renhold, og ombud for barn og unge. Vi er grunnleggende for samarbeid, og derfor støttet vi et videre samarbeid. I dette ligger det på mange måter en erkjennelse av at Viken har vært riktig, og at sterkere og større fagmiljøer har ført til bedre tjenester, sier Britt Gulbrandsen