KrF aktive i klimadebatten

Bilde av verdensrommet. Illustrasjonsbilde.

I august la FNs klimapanel (IPPC) frem sin sjette hovedrapport. Rapporten viser hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for verdenssamfunnet i årene fremover.
Klimaendringene truer skaperverket, og det er viktig at vi gjør alt i vår makt for å ta vare på naturen. Hvilken klimapolitikk vi fører nå, vil ha stor betydning for hvilke muligheter våre barn og barnebarn skal oppleve å få.

De områdene som har minst utslipp er ofte de som blir rammet hardest av klimaendringene. Afrikanske land sør for Sahara, vil blant annet bli rammet av kraftigere flommer, og lengre tørkeperioder.
– Det er dypt urettferdig at de som har lavest utslipp kommer til å bli utsatt for mye mer ekstremvær enn hva vi i Norge vil bli utsatt for. Å kutte utslipp er et verdivalg og et framtidsvalg.

Det handler om å gi de kommende generasjonene, både i Norge og i andre land muligheten til å leve i en verden som er i minst like god stand som vår egen. Det er det tanken om forvalteransvar handler om, at vi skal overlevere verden i like god eller bedre stand til neste generasjon slik KrF har vektlagt i vårt arbeid med bistand.

Våren 2021 kom regjeringen Solberg med en plan for hvordan Norges utslipp skal kuttes med 55 % innen 2030. Blant tiltakene er økt CO2-avgift, krav om nullutslippsbiler i det offentlige og å erstatte fossilt drivstoff med bærekraftig biodrivstoff.
KrF er stolt over å ha sittet i en regjering som tok ansvar. Vi har kuttet i norske utslipp fire år på rad. Det er bra, men i tiden fremover må vi skru opp takten. Derfor trengs det konkrete planer for å kutte Norges utslipp innen 2030. Vi får se hvordan dette tas videre med ny regjering.

KrF er spesielt opptatt av internasjonalt samarbeid. Norge er forpliktet til å kutte utslipp ved å delta i EUs klimasamarbeid. Vi var også ett av de første landene til å komme med forsterkede klimamål til Paris-avtalen. – Det er viktig med en felles innsats for å kutte klimagassutslipp. Da er internasjonalt samarbeid løsningen samt klimafond nasjonalt og internasjonalt. Rike nasjoner som Norge bør investere mye i fornybar energi i utviklingsland.

Fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF