Krever svar om utsendelse av pastor

Alle har rett til helsehjelp i Norge. KrF kjemper for å gi alle den hjelpen de har rett på

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal

Hayley Holst fikk 2. oktober i fjor avslag på sin søknad om arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Hun søkte på grunnlag av stillingen hun hadde som medpastor i Pinsekirken Filadelfia, Kongsvinger. 
– Gjennom media har vi blitt kjent med utvisningen av Hayley Holst. Saken framstår sjokkerende, sier Toskedal, og Han stiller seg undrende til behandlingen familien har fått og mener at man må se nøye gjennom prinsippene som ligger bak avgjørelsen. 

Krever redegjørelse 
– KrF har derfor sendt brev til justisdepartementet for å få en redegjørelse omkring flere forhold i denne saken. Vi kan ikke gå inn i eller påvirke behandlingen av enkeltsaker. Det har vi verken myndighet eller kompetanse til, påpeker Toskedal. – Vi ser derimot om enkeltsaker reiser noen prinsipielle forhold rundt lovverk, forskrifter eller praksis som kan endres til det bedre. 

KrF-politikeren mener det bør være rom for skjønn, slik det også er i dagens lovparagrafer. 
– Det er det mulig å gjøre unntak både fra utdanningskravet og lønnskravet ved behandling av søknad om oppholdstillatelse. En sak som denne burde vært løst raskt. Istedenfor blir vi vitne til en trist og unødvendig sak og et rigid byråkrati, avslutter Toskedal.