Krafttak mot plast

Hvert år havner over åtte millioner tonn plast i havet. Hvis vi ikke stanser forsøplingen, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet. KrF vil ha et krafttak mot forsøpling fra plast. Plasten i havet stammer ofte fra plast på land eller i innsjøer. Det er derfor vel så viktig med tiltak som kan rense ferskvann, som elver og innsjøer.

Illustrasjonsfoto av en skitten strand.
Illustrasjonsfoto

KrF vil:

 • Raskt følge opp EUs kommende direktiv om å redusere miljøkonsekvensene av engangsartikler av plast og fiskeutstyr.
 • Forby unødvendig engangsplast i Norge og de produktene som er mest skadelige, slik som q-tips, engangsbestikk, multipacks, take away-emballasje og småemballasje.
 • Innføre en høy avgift på isopor og i enkelte tilfeller forby bruken.
 • Utarbeide enn forskrift som begrenser volum av emballasje, og forby bruk av emballasje som ikke lar seg resirkulere.  
 • Vurdere pant på flere typer emballasje.
 • Innføre en fossil materialavgift for plast, og endre grunnavgiften på drikkevareemballasje til en miljødifferensiertavgift på ny fossil materialbruk.
 • Etablere en strategi mot marin forsøpling i Norge som omfatter hele plastens levetid, fra produksjon til avfallshåndtering – og hele veien til den eventuelt må ryddes opp som søppel i naturen.
 • Utvide produsenters ansvar for plastprodukter til å omfatte flere produkttyper og næringer, først med havbruksnæringen.
 • Arbeide for at det kommer på plass en ny bindende internasjonal avtale som forplikter alle land til å stanse forsøplingen av havet.
 • Arbeide for å etablere verdikjeder som gjør det lønnsomt å etablere storskalaløsninger for innsamling av marint plastavfall.
 • Sikre støtteordninger til teknologiutvikling som har til hensikt å minimere forsøpling fra plast.