Kontantstøtten må videreføres

– Jeg reagerer sterkt på Venstres forslag om å kutte kontantstøtten i Oslo. Kontantstøtten er en svært viktig ordning som gir familier valgfrihet og fleksibilitet, sier KrFs stortingsrepresentant Geir Toskedal.

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal

Venstre vil som et prøveprosjekt fjerne kontantstøtten i Oslo, og foreslår å bruke pengene på utvidet tilbud om gratis kjernetid i barnehage.

– KrF er ikke imot et utvidet tilbud om gratis kjernetid i barnehage, men mener det vil være svært uheldig å gjøre dette ved å kutte kontantstøtten. Dette vil gå utover familienes valgfrihet, og vil føre til at familier ikke står like fritt til å velge den omsorgsformen som de mener er best for sine egne barn, sier Toskedal. Han understreker at vi trenger både gode barnehager og kontantstøtte slik at familiene kan velge selv.

Kontantstøtten er en populær ordning, og i mars 2015 ble det utbetalt kontantstøtte for i alt 21 129 barn. Oslo er det fylket med flest barn i kontantstøttealder, og kontantstøtteandelen i Oslo er over landsgjennomsnittet. – Vi vet at kontantstøtten har stor oppslutning i kommunene. Når kontantstøtten for toåringer ble avviklet i 2012 svarte flere kommuner med å innføre lokal kontantstøtte for denne aldersgruppen. Dette viser at dette er en ordning det er stort behov for og som mange benytter seg av, og derfor er det svært viktig at kontantstøtteordningen videreføres, avslutter Toskedal.