Konstituerende fylkesting

I dag har det vært konstituerende fylkesting hvor KrF fikk innvalgt fire representanter; Solveig Ege Tengesdal, Jonas Andersen Sayed, Geir S. Toskedal og Bjørg Tysdal Moe. Disse fire sammen med 1. vara Reid Ivar B. Dahl og 2. vara Svanhild Løge Skålheim utgjør KrFs fylkestingsgruppe.

KrFs representanter samlet på det konstituerende fylkestinget i 2019.
Rogaland KrFs fylkestingsgruppe

Gjennom konstitueringen har det blitt klart at Solveig Ege Tengesdal blir gruppeleder og Reid Ivar B. Dahl blir nestgruppeleder for fylkestingsgruppen.

Solveig Ege Tengesdal skal lede fylkets opplæringsutvalg, i tillegg blir hun bl.a. medlem av fylkesutvalget, administrasjonsutvalget/ lønnsutvalget, yrkesopplæringsnemnda og Fylkesrådet for funksjonshemmede.

Jonas Andersen Sayed blir leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg og mentor for ungdommens fylkesting.

Geir S. Toskedal blir bl.a. medlem av opplæringsutvalget og Bjørg Tysdal Moe blir medlem av regional- og kulturutvalget.

Reid Ivar B. Dahl blir nestleder i fylkets samferdselsutvalg.

Geir S. Toskedal er også stortingsrepresentant. Han kommer til å søke om permisjon fra sine fylkeskommunale verv så lenge han møter på Stortinget. I denne perioden vil Reid Ivar B. Dahl møte som fast medlem i fylkestinget. Svanhild Løge Skålheim vil rykke opp som 1. vara og Håkon Ege Hetland blir da 2. varamedlem til fylkestinget. I perioden Toskedal har permisjon, vil Svanhild Løge Skålheim møte som fast medlem av fylkets opplæringsutvalg.

Nå gleder vi oss ta fatt på fylkespolitikken, husk vi alltid tar imot innspill til sakene vi skal jobbe med!