Konstaterer at det ikke blir sentrum-Høyre-regjering

– I dag har Olaug, Kjell Ingolf og jeg hatt samtaler med Høyre, FrP og Venstre, sier Knut Arild Hareide. – Etter møtet konstaterer vi at det ikke er grunnlag for å gå videre med KrFs regjeringsalternativ, som er Høyre og sentrumspartiene. Da gjør vi som vi sa før valget: KrF går ikke inn i regjering, men vil markere vår politikk i Stortinget, der vi vil opptre som et ansvarlig opposisjonsparti.

Knut Arild Hareide, Olaug BOllestad og Kjell Ingolf Ropstad sitter rundt et bord

Hareide forteller at det innebærer at KrF ikke inngår noen ny samarbeidsavtale med regjeringen, og at det blir et samarbeid fra sak til sak i Stortinget.

– Det er jo heller ingen ny situasjon i norsk politikk at vi har en mindretallsregjering som samarbeider med partier på Stortinget. Det har vi erfaring med fra mange årtier.

– KrF ser fram til et konstruktivt samarbeid med regjeringspartiene, der vi vil søke mest mulig gjennomslag for vår politikk. Det gjelder ikke minst valgfrihet for familiene, flere lærere i skolen, kampen mot sorteringssamfunnet og fattigdomsbekjempelse både i eget land og i verden.