Kom til Seljord og drikk kaffe med stortingsrepres. og nestleder Dag-Inge Ulstein

Dag Inge Ulstein

            Sted: Frivilligsentralen, Brøløsvegen 57, SELJORD

            Tid: mandag 19.sept. kl 18.00

            Tema: KrF bør være representert i Seljord kommunestyre i neste periode!

             KrF-medlemmer fra nabo-kommunene kommer også!

             VELKOMMEN!