Kokainbruk blant unge i Oslo tredoblet på fem år: – Urovekkende

Denne uken kom undersøkelsen Ung i Oslo fra Nova. Rapporten oppsummerer svar fra mer enn 25.000 ungdommer i alderen 13 til 19, fra 83 ungdoms- og videregående skoler over hele Oslo. 
Det er nå tre ganger så mange unge i Oslo som sier at de har brukt kokain, sammenlignet med for fem år siden.

Olaug Bollestad med journalister

– Dette er veldig urovekkende tall, sier leder i KrF, Olaug Bollestad, og slår fast:
– Narkotika skal fortsatt være forbudt!

Bruk og besittelse av narkotika skal fortsatt være straffbart

Bruk og besittelse av narkotika skal fortsatt være straffbart. . Politiet må fortsatt prioritere bekjempelsen av narkotikabruk blant ungdom, og de bør ha de nødvendige virkemidlene til å bekjempe narkotikakriminalitet.

– Dette er og vil fortsette å være KrFs holdning i ruspolitikken. I 2021 sikret også Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet flertall mot en rusreform, som avkriminaliserte bruk og besittelse av narkotika til egen bruk. KrF er veldig glad for at regjeringen er så tydelige på at narkotika skal være forbudt, men som følge av regjeringens treghet blir ikke dette fulgt opp i praksis, sier Bollestad.

– Samtidig er det viktig for meg å understreke at behandling og helsehjelp til rusmisbrukere må styrkes. De som trenger hjelp skal få det.

Politisk handling nå

I fjor kom det et rundskriv fra Riksadvokaten som hevder å bygge på «lovgiversignaler». Rundskrivet legger til grunn at det er rusreformutvalgets forslag til hvor store doser narkotika du kan besitte straffritt, som gjelder. Dette til tross for at Stortinget stemte ned dette forslaget våren 2021. Utvalgets forslag til brukerdoser ble også sterkt kritisert av politiet i deres svar til rusreformen.

Narkotika skal fortsatt være forbudt!

– Olaug Bollestad

Mengdene narkotika som nå ikke får konsekvenser, overgår langt det en rusmisbruker normalt besitter. Det gjør også at kyniske organiserte kriminelle, som profitterer på menneskers rusavhengighet lettere vil kunne unnslippe straffeforfølgning.  Selgere kan bevege seg i rusmiljøene med en rekke rusdoser på seg uten å risikere straffansvar om de blir stoppet av politiet.

– Det har nå gått et år siden Riksadvokaten kom med rundskrivet som skapte usikkerhet rundt politiets handlingsrom i møte med rus blant ungdommer. Handlingslammelsen burde regjeringen avklart i fjor vår, det er for lenge å vente til neste vår, sier Bollestad.

Regjeringen har varslet at de vil at «forbudet mot bruk og besittelse av narkotika til egen bruk skal bestå …» men det skal gjøres endringer slik at «mennesker med rusavhengighet møtes med helsehjelp og ikke med straff». Nå er rettstilstanden endret, uten at dette er blitt fulgt opp.

– Regjeringen må snarest innføre en forebyggingsreform, i tråd med egen og stortingsflertallets vilje, før en ny praksis får satt seg. Flere og flere unge sliter med rusmisbruk. Jeg mener det er uholdbart at unge må betale prisen for regjeringens treghet.