Se Knut Arild Hareides tale til landsstyret

Partileder Knut Arild Hareide talte til KrFs landsstyremøte fredag 6. november. Du kan se talen her.

Knut Arild Hareide

Temaene for talen var flyktningkrisen, internasjonal bistand, samarbeidet med regjeringspartiene, tiltak mot økt arbeidsledighet, satsing på distriktene, statsbudsjettet og KrFs prioriterte områder i statsbudsjettet.

KrF vil prioritere de yngste og de eldste: Bedre barnehager, flere lærere i småskolen, økt engangsstønad til unge foreldre, økte midler til eldreomsorgen og økt pensjon for både gifte/samboende pensjonister og for de enslige minstepensjonistene.