Klimakrisen har ikke tid til MDGs symbolpolitikk

Etter å ha lest førstekandidat til Rogaland MDG sin kritikk av regjeringsklimaplan i Aftenbladet 09.04 er jeg overbevist om en ting, det siste Norge trenger er Miljøpartiets symbolske løsninger i klimapolitikken. Klimagassutslippene har aldri vært lavere på 27 år, regjeringens klimapolitikk fungerer.

Foto: Dag/ Bitmap

Siden Torgersen ikke nevnte det i sitt innlegg vil jeg ta meg friheten til å nevne flere av hovedgrepene i klimaplanen som har flertall i Stortinget bak seg. Det er nye krav om lav- og nullutslippsteknologi ved offentlige innkjøp (av alt fra hurtigbåter til bybusser), det er bruk av biodrivstoff i nye sektorer som anleggsbransjen, det er klimareduksjoner i landbruket og det er – ikke minst – mer enn en tredobling av CO₂-avgifta frem mot 2030.

For ikke å glemme regjeringens mål om å halvere alle utslipp innen 2030 sammenlignet med 1990 – nivået og brei støtte til det viktige klimasamarbeidet regjeringen har inngått med EU for å sikre hele verdensdelen sammen tar del i den store dugnaden. Dette er tiltak vi vet har dokumentert effekt for å kutte utslipp.

Regjeringen sin klimaplan har i all hovedsak fått skryt. Aftenposten skriver på lederplass at planen «markerer et tidsskille» og WWF uttalte at «Det er grunn til å berømme regjeringen for klimaplanen, ikke minst fordi den er konkret på mål og tiltak innenfor alle sektorer». Regjeringen tåler fint kritiske røster fra MDG, men da bør forslagene være basert på fakta og handle mindre om flyskam, oljeskam og kjøttskam.

KrF og Miljøpartiet deler engasjementet om å få ned klimautslippene på kortest mulig tid. Vi er begge smertelig klar over at hvis vi ikke tar grep nå vil det få store konsekvenser for generasjonene etter oss. Men vi er uenige om hvilke løsninger som fungerer. MDG er bakstreverske og lever fortsatt med en illusjon om at vi kan skru av oljekranen over natten og presse folk over på tog og buss istedenfor å bygge trygge veier i hele landet.

Nei det beste for klimakrisen er ikke å avvikle petroleumsnæringen over natten. Denne næringen ligger fremme i teknologiutviklingen med elektrifisering av sokkelen. Johan Sverdrup feltet er et godt eksempel på det. Ikke minst vet vi nå hvordan vi kan bruke kompetansen fra petroleumsnæringen til å omstille oss inn i nye grønne næringer, som for eksempel bedriften Aibel i Haugesund som allerede har posisjonert seg innen markedet offshore havvind. MDGs sine forslag er ikke bare skadelig for økonomien men også for det grønne skiftet.

Torgersen har også nylig kritisert regjeringens nasjonale transportplan for å være klima-grå. Jeg er uenig. Regjeringen har et mål om å halvere utslippene i samferdselssektoren tillegg til det er satt av om lag 80,1 milliarder kroner til kollektivbygging i større byer. Og når de rødgrønne vil stanse konkurranseutsetting av jernbane som ville sendt en gigantisk milliardregning til felleskapet, velger denne regjeringen å prioritere rekordhøye 400 milliarder kroner de neste 12 årene til jernbaneutbygging. MDG bør forstå at det ikke er motsetning mellom et effektivt transportsystem og et grønt transportsystem.

Klimaplanen og nasjonal transportplan er et taktskifte i norsk klimapolitikk, og bygger videre på politikk som har fungert. Det er et paradoks at i Oslo der MDG sitter med miljøbyråden og i posisjon økte klimagassutslippene med rundt 2% fra 2016-2019 ifølge tall fra miljødirektoratet men nasjonalt går utsleppa ned og har ikke vært lavere på 27 år.

Poenget mitt er; det er fint og flott at Torgersen og MDG uttaler seg i slagord om utslippskutt, det engasjement deler vi. Men fine slagord hjelper svært lite mot klimakrisen vi må løse. Vi trenger tiltak som fungerer, og som kutter raskt. Regjeringas klimaplan sørger for halvering av utslippene innen 2030.

Skrevet av Hadle Rasmus Bjuland, andrekandidat på Rogaland KrFs stortingsliste og nestleder i KrFU.